54 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Nationaal Restauratiefonds

0

Het doel van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) is het bevorderen van het behoud en het herstel van monumenten door het verlenen van financiële steun en het geven van voorlichting.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

0

Het doel van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (BFBBS) is het stimuleren van onderzoek en sanering van bodemsaneringslocaties.

Geopend  Subsidie

Regeling groenprojecten buitenland 2002

0

De Regeling groenprojecten buitenland 2002 (GRBELBU) heeft tot doel het bevorderen van investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu.

Geopend  Fiscale stimulans

Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002

0

De Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba (GRBELNAA) heeft tot doel het bevorderen van investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Geopend  Fiscale stimulans

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

2

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Geopend  Fiscale stimulans

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

2

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik bevorderen.

Geopend  Fiscale stimulans
+