European Energy Efficiency Fund

Het doel van het European Energy Efficiency Fund (EEEF) is het ondersteunen van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van duurzame energie en klimaatbescherming.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2011 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Startkapitaal: € 265 miljoen
Behandeld door European Energy Efficiency Fund
Verstrekt door European Energy Efficiency Fund
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het European Energy Efficiency Fund (EEEF) is het ondersteunen van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van duurzame energie en klimaatbescherming.

Het fonds is opgericht door de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB), Cassa Depositi e Prestiti SpA en Deutsche Bank.

In aanmerking komen lokale overheden (en in uitzonderlijke gevallen ook nationale overheden), maar ook publieke en private partijen die namens deze overheden werken (zoals projectontwikkelaars, leveranciers van energiediensten, openbaar vervoersbedrijven en woningbouwcorporaties) in de EU-lidstaten. Er moet wel altijd sprake zijn van betrokkenheid van een overheidsinstantie bij een project.

Om het doel te bereiken, investeert het fonds in energiebesparende, energie-efficiënte en hernieuwbare energieprojecten, maar ook projecten gericht op schoon openbaar vervoer. Het fonds doet twee typen investeringen:

  • directe investeringen: investeringen in energie-efficiëntie en duurzame energieprojecten met een investeringsbedrag tussen de € 5 miljoen en € 25 miljoen;
  • investeringen in financiële instellingen: investeringen in lokale commerciële banken, leasebedrijven of andere financiële instellingen die investeren in energiebesparende, energie-efficiënte en hernieuwbare energieprojecten en projecten gericht op schoon openbaar vervoer.


De investeringen kunnen de vorm aannemen van een lening, mezzaninefinanciering (een vorm van achtergestelde lening), een leaseconstructie, deelname in aandelenkapitaal en een garantie. EEEF hanteert marktconforme rentepercentages.

Projecten kunnen doorlopend worden ingediend. Om in aanmerking te komen voor financiering, moet contact worden opgenomen met Deutsche Bank. Projecten worden onderworpen aan een eerste screening, waarbij wordt gekeken of een project voldoet aan de criteria en aansluit op de doelstelling van het fonds. Daarna moet een due diligence proces met succes worden doorlopen voordat een project kan worden goedgekeurd.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-09-02 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij European Energy Efficiency Fund.

European Energy Efficiency Fund

+