Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor 2022: € 258 miljoen (€ 228 miljoen voor investeringen in een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler, energiebesparende isolatiemaatregelen of de aansluiting op een warmtenet + € 30 miljoen voor investeringen in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen of met één of meer windturbines)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten.

De regeling – de uitgebreide opvolger van de Investeringssubsidie duurzame energie (de oude ISDE) – valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Subsidie kan worden aangevraagd voor een investering of combinatie van investeringen die bestemd is voor:

 • a. de productie van duurzame energie;
 • b. energiebesparende isolatiemaatregelen; of
 • c. de aansluiting op een warmtenet.


Voor de productie van duurzame energie kan subsidie worden aangevraagd door een ondernemer, vereniging, stichting, eigenaar-bewoner dan wel andere rechtspersoon of natuurlijke persoon ten behoeve van de aanschaf en het door een bouwinstallatiebedrijf laten installeren van één of meer van de volgende installaties:

 • een ruimteverwarmingstoestel of een waterverwarmingstoestel;
 • een zonneboiler;
 • een installatie die wordt geplaatst op of aan een gebouw bestaande uit een samenstel van voorzieningen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht via fotovoltaïsche zonnepanelen;
 • een installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines in een daarvoor bestemd gebied.


Voor energiebesparende isolatiemaatregelen kan subsidie worden aangevraagd door een eigenaar-bewoner ten behoeve van de aanschaf en het door een bouwbedrijf in een koopwoning laten aanbrengen van isolatiemateriaal, dat is voorzien van een prestatieverklaring, voor één of meer van de volgende typen energiebesparende isolatiemaatregelen:

 • dakisolatie dan wel zolder- of vlieringvloerisolatie;
 • gevelisolatie;
 • glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie;
 • spouwmuurisolatie;
 • vloer- dan wel bodemisolatie.


Voor de aansluiting op een warmtenet kan subsidie worden aangevraagd door een eigenaar-bewoner dan wel vereniging van eigenaren ten behoeve van het door een warmteleverancier aansluiten van:

 • een bestaande koopwoning op een individuele aansluiting op een warmtenet; respectievelijk
 • een bestaand appartementencomplex op een centrale aansluiting op een warmtenet.


De hoogte van de subsidie bedraagt een per specifieke investering vastgesteld bedrag.

Aanvragen kunnen van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en van 3 januari 2022 tot en met 31 december 2022 via een elektronisch aanvraagloket worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-25 — Wijziging: subsidie zonnewarmte-installaties gelijkgetrokken met subsidie hybride warmtepompen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+