Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

Het doel van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is het stimuleren van het aardgasvrij maken van huurwoningen, alsmede van huur- en koopwoningen die onderdeel uitmaken van een gebouw of gebouwen waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht waarvan een of meer leden verhuurder zijn van een woning in dat gebouw of die gebouwen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.05.2020 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget € 195,3 miljoen (€ 185,3 miljoen voor subsidies van € 25.000 of meer, en voor subsidies voor uitsluitend het volledig aardgasvrij maken van woningen die al zijn aangesloten op een warmtenet + € 10 miljoen voor subsidies van minder dan € 25.000)
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is het stimuleren van het aardgasvrij maken van huurwoningen, alsmede van huur- en koopwoningen die onderdeel uitmaken van een gebouw of gebouwen waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht waarvan een of meer leden verhuurder zijn van een woning in dat gebouw of die gebouwen.

De regeling stimuleert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van woningen en het aansluiten op warmtenetten van die aardgasvrije woningen of gebouwen waarvan de woningen onderdeel uitmaken, als het volledig aardgasvrij maken van woningen die reeds zijn aangesloten op een warmtenet.

Op de regeling is het Kaderbesluit BZK-subsidies van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen verhuurders (natuurlijke personen of rechtspersonen die één of meer huurwoningen in eigendom hebben) en verenigingen van eigenaars.

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twee categorieën:

  • Subsidies van € 25.000 of meer: hierbij gaat het om subsidies van € 25.000 of meer voor activiteiten ten behoeve van het aardgasvrij maken en aansluiten op het warmtenet van meerdere woningen of het gebouw waar de woningen onderdeel van uitmaken of het volledig aardgasvrij maken van meerdere woningen die reeds zijn aangesloten op het warmtenet. Subsidies van € 25.000 of meer kunnen alleen worden aangevraagd voor activiteiten die nog niet zijn aangevangen op het moment van aanvraag;
  • Subsidies van minder dan € 25.000: hierbij gaat het om subsidies van minder dan € 25.000 voor activiteiten ten behoeve van het aardgasvrij maken en aansluiten op het warmtenet van een of meerdere woningen waarop de aanvraag betrekking heeft of het gebouw of de gebouwen waar meerdere woningen onderdeel van uitmaken of het volledig aardgasvrij maken van een of meerdere woningen die reeds zijn aangesloten op een warmtenet. Subsidies van minder dan € 25.000 kunnen alleen worden aangevraagd voor activiteiten die zijn aangevangen na 17 september 2019 en ten tijde van de aanvraag lopend of afgerond zijn.


Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • 1. de kosten die worden gemaakt in de woning of ten behoeve van de woning om deze geschikt te maken voor aansluiting op een warmtenet;
  • 2. de kosten van andere bouwkundige aanpassingen;
  • 3. de kosten gerekend door de warmteleverancier voor het aansluiten van de woning op het warmtenet.


Voor de kosten onder 1. en 2. kan een bijdrage worden verleend van 40% van de subsidiabele kosten tot ten hoogste € 1200 per woning. Voor de kosten onder 3. kan een bijdrage worden verleend van 30% van de subsidiabele kosten tot ten hoogste € 3800 per woning.

Aanvragen kunnen van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-07-20 — Wijziging regeling m.i.v. 1 oktober 2021: de regeling wordt ook opengesteld voor verenigingen van eigenaars waarvan ten minste één lid verhuurder is + een volledig elektrische kookvoorziening wordt ook subsidiabel. Daarnaast zijn enkele technische wijzigingen aangebracht.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+