Subsidieregeling Klimaat Actief!

Het doel van de Subsidieregeling Klimaat Actief! (KADOD21) is om binnen het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren die een waterbergend of water-infiltrerend effect hebben.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 16.03.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 103.000 (provincie Drenthe) en € 197.000 (provincie Overijssel)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Klimaat Actief! (KADOD21) is om binnen het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren die een waterbergend of water-infiltrerend effect hebben.

Het beheersgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta omvat de volgende gemeenten: Dalfsen, De Wolden, Deventer (met uitzondering van Bathmen en De Worp), Hoogeveen, Kampen, Meppel, Midden-Drenthe, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle en delen van de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Hardenberg, Hellendoorn, Ommen en Rijssen-Holten.

Subsidie is alleen beschikbaar voor initiatieven die gezamenlijk in buurt- of wijkverband worden getroffen. Het gezamenlijke initiatief betreft een maatregel op minimaal drie particuliere percelen. Subsidie wordt niet verstrekt aan individuele initiatieven.

Per gehonoreerde maatregel of pakket van maatregelen wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 10.000 aan subsidie verstrekt.

Aanvragen kunnen doorlopend, maar minimaal zes weken voordat met de uitvoering van de activiteiten wordt begonnen, met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De verdeling van de beschikbare bedragen vindt plaats in volgorde van ontvangst van gehonoreerde aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-31 — Het budget voor Overijssel is opnieuw uitgeput

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Nederland

+