Regeling Vermindering Verhuurderheffing Tijdelijke Woningen (RVV Tijdelijke Woningen)

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Tijdelijke Woningen oftewel de RVV Tijdelijke Woningen (RVVT) is het stimuleren van de realisatie van tijdelijke huurwoningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Tijdelijke Woningen oftewel de RVV Tijdelijke Woningen (RVVT) is het stimuleren van de realisatie van tijdelijke huurwoningen.

De RVV Tijdelijke Woningen is een fiscale regeling die is opgenomen in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.

In aanmerking komen corporaties of verhuurders die verhuurderheffing betalen en die in het bezit zijn van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen).

Te realiseren woningen moeten tijdelijke zelfstandige huurwoningen betreffen met een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens. De woningen kunnen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2024 gerealiseerd worden door nieuwbouw of door verbouw van bestaand vastgoed met een niet-woonfunctie.

De bijdrage bestaat uit een vrijstelling van het betalen van verhuurderheffing. Met deze vrijstelling hoeft er voor maximaal vijftien jaar geen verhuurderheffing te worden betaald voor de gerealiseerde tijdelijke woningen.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via mijn.rvo.nl. Conceptaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 3 februari 2020, definitieve aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 maart 2020.

Aanvragen kunnen van 2020 tot en met 2025 jaarlijks tot 1 juli worden ingediend en moeten dan betrekking hebben op de gerealiseerde woningen in het voorafgaande jaar. Dit is nodig om de vrijstelling te kunnen toepassen over het lopende jaar.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-01-02 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+