Regeling Werkvoucher 2019 ev

Het doel van de Regeling Werkvoucher 2019 ev (GT-WV) van de gemeente Tytsjerksteradiel, is om werkgevers te motiveren inwoners van de gemeente met een uitkering aan te nemen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks maximaal 10 werkvouchers
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling Werkvoucher 2019 ev (GT-WV) van de gemeente Tytsjerksteradiel, is om werkgevers te motiveren inwoners van de gemeente met een uitkering aan te nemen.

In aanmerking komen rechtspersonen en natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een aanvrager kan voor maximaal vijf werknemers per kalenderjaar een werkvoucher indienen.

De werkvoucher heeft een waarde van € 2000 en wordt verstrekt voor het in dienst nemen van een inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel voor minimaal 24 uur per week voor een periode van minimaal zes maanden.

Aanvragen moeten voor de ingang van de arbeidsovereenkomst worden ingediend bij de gemeente Tytsjerksteradiel.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-30 — Opgenomen

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Regeling Werkvoucher 2019 ev.

Regeling Werkvoucher 2019 ev

+