Take

Take-off (TAKEOFF) is een wetenschapsbreed financieringsinstrument dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen stimuleert. Met subsidie vanuit Take-off krijgen academische ondernemers, starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) de kans hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.09.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Per oproep bepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Take-off (TAKEOFF) is een wetenschapsbreed financieringsinstrument dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen stimuleert. Met subsidie vanuit Take-off krijgen academische ondernemers, starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) de kans hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen. Take-off wordt uitgevoerd door NWO, SIA en ZonMw.

Het uiteindelijke doel van Take-off is het creëren van innovatieve bedrijvigheid gebaseerd op de kennisontwikkeling en kennisbenutting door onderzoekers aan kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord en binnen alle wetenschapsgebieden.

Take-off bestaat uit twee onderdelen: Haalbaarheidsstudies (fase 1) en Vroegefasetrajecten (fase 2).

Voor een haalbaarheidsstudie kunnen onderzoekers binnen Take-off een financiering aanvragen van € 20.000 tot maximaal € 40.000 voor een studie met een looptijd van maximaal zes maanden. Binnen de haalbaarheidsstudie worden de commerciële toepassing van vernieuwende ideeën en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen onderzocht. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage met daarin de mogelijkheden van een start-up.

Met Take-off vroegefasetrajecten kunnen pas gestarte ondernemeningen (start-ups) van onderzoekers of ondernemers een lening aanvragen van € 50.000 tot maximaal € 250.000. De lening wordt aangewend voor het vroegefasetraject met een maximale looptijd van twee jaar. Een vroegefasetraject bestaat uit stappen die nodig zijn om een kennisinnovatie commercieel levensvatbaar te maken. Denk aan een productieproces, marktonderzoek, marketing- of financieringsplan. Daarmee kan de ondernemer aan het einde van dit traject andere private of publieke partijen benaderen om te investeren in het vervolg van het project.

Take-off heeft jaarlijks twee rondes voor het aanvragen van financiering. De voorjaarsronde opent in januari en sluit in maart en de najaarsronde start in juli en sluit begin oktober. Aanvragen worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-21 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Van Vollenhovenlaan 661
Postbus 3021
3502 GA Utrecht

+