TKI

Op basis van de TKI-LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking (HH-TKIMATCH) worden onderzoeksorganisaties en ondernemingen gestimuleerd om gezamenlijk te investeren in research & development (R&D) met als doel om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de sector Life Sciences & Health (LSH) te ontwikkelen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de TKI-LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking (HH-TKIMATCH) worden onderzoeksorganisaties en ondernemingen gestimuleerd om gezamenlijk te investeren in research & development (R&D) met als doel om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de sector Life Sciences & Health (LSH) te ontwikkelen.

Op basis van de regeling worden projecten verzameld die vervolgens door Health~Holland kunnen worden voorgedragen voor een bijdrage vanuit de PPS-toeslag onderzoek en innovatie (PPSTOESLAG).

Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium dat bestaat uit minimaal één onderneming en één onderzoeksorganisatie.

Subsidie kan worden verstrekt voor onderzoek dat valt binnen het maatschappelijk thema ‘Gezondheid & Zorg’, zoals geconcretiseerd in de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023, en de doelen van de regeling.

Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan. Van de totale subsidiabele projectkosten kan er maximaal 75% PPS-toeslag ingezet worden voor fundamenteel onderzoek, maximaal 50% voor industrieel onderzoek en maximaal 25% voor experimentele ontwikkeling.

Aanvragen kunnen per email (tki@health-holland.com) worden ingediend bij Health~Holland. In 2022 zijn er twee deadlines: 9 maart 2022 en 5 oktober 2022.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-23 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Health Holland.

Health Holland

Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+