Programma Vakkundig aan het Werk 2

Het programma Vakkundig aan het Werk 2 (ZONMW-VW2) is gericht op het genereren van kennis voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Periode 2021-2025: € 8,5 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het programma Vakkundig aan het Werk 2 (ZONMW-VW2) is gericht op het genereren van kennis voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Het programma is het vervolg op het programma Vakkundig aan het werk. Het accent binnen het vervolgprogramma ligt nog meer op innovatie binnen de lokale praktijk. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling- en ontsluiting en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.

De op te leveren kennis biedt een bijdrage aan het vergroten van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid en aan het verminderen van problematische schulden en armoede van veelal kwetsbare burgers.

Het programma heeft twee doelen:

  • Kennisontwikkeling ‘wat werkt voor wie’; gezamenlijke ontwikkeling van en onderzoek naar (kennis over) innovaties binnen het domein van Werk en Inkomen;
  • Kennisbundeling en -ontsluiting; enerzijds door borging en overdraagbaarheid van onder hierboven genoemde kennis en innovaties en anderzijds door de uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.


Subsidie wordt verstrekt op basis van oproepen. De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage variëren per oproep.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij ZonMw.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-22 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij ZonMw.

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+