Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026 (DINALOG-OTL) is het ondersteunen van onderzoeksprojecten die bijdragen aan, of uitvoering geven aan de Gezamenlijke Ambitie Logistiek en goederenvervoer in 2050 of aan het kennis- en innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen als onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 24.03.2022 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022-2026: € 7 miljoen (projecten i.h.k.v. Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050), € 5,5 miljoen (projecten i.h.k.v. Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026 (DINALOG-OTL) is het ondersteunen van onderzoeksprojecten die bijdragen aan, of uitvoering geven aan de Gezamenlijke Ambitie Logistiek en goederenvervoer in 2050 of aan het kennis- en innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen als onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden die minimaal bestaan uit een kennisinstelling en twee bedrijven.

De regeling financiert de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan:

 • a. de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig;
 • b. de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).


TKI Dinalog heeft al bekendgemaakt welke onderwerpen vallen onder a., het gaat om:

 • onderzoek naar logistieke patronen en vergroeningspotentieel;
 • onderzoek naar de inrichting van voedselketens met als doel het productverlies te verminderen;
 • global sustainable supply chains;
 • onderzoek naar opschalingsprocessen voor digitalisering;
 • onderzoek naar logistieke effectiviteit van autonome technologie;
 • onderzoek naar de ontwikkeling van een federatieve digitale architectuur;
 • de rol van data in supply chains en logistiek;
 • onderzoek naar regie in wereldwijde supply chains;
 • onderzoek naar ketenregie in een publiek-private context;
 • onderzoek naar aansturing en organisatie in circulaire netwerken.


De onderwerpen die onder b. vallen worden later bekendgemaakt.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten (industrieel onderzoek of fundamenteel onderzoek) en 25% van de subsidiabele kosten (experimentele ontwikkeling) tot een maximumbedrag van € 1 miljoen per project. Projecten mogen een maximale looptijd hebben van drie jaar.

Aanvragen kunnen van 1 april 2022 tot en met 1 september 2022 worden ingediend bij de stichting TKI Logistiek (Dinalog). De aanvragen worden gerangschikt.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-30 — Openstelling en plafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026.

Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026

+