442 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren

0

Het doel van de regeling Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren (ARSVL) is het stimuleren dat vleeskalverhouders een ammoniakreducerende eenheid aanschaffen.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen (RETAILGR) is het duurzaam versterken van de retailstructuur in de provincie Groningen. Onder retailstructuur wordt het geheel aan winkels, horeca en commerciële dienstverlening verstaan.

Geopend  Subsidie

Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren

0

Het doel van de regeling Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren (WSVL) is het stimuleren dat vleeskalverhouders welzijnsvriendelijke vloeren in de kalverstal gaan toepassen, of bestaande vloeren (deels) vervangen door een welzijnsvriendelijke vloer.

Gesloten  Subsidie

Bedrijvenregeling Dutch TechZone

0

Het doel van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone (DTZ2018) is het stimuleren van economische structuurversterking in de Dutch TechZone-regio (de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen) door een bijdrage te leveren aan projecten van ondernemingen gericht op uitbreiding, vestiging, …

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling duurzaam presterende melkveehouders Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling duurzaam presterende melkveehouders Drenthe (DPMVDR) is het bijdragen aan de doelstellingen van de provincie Drenthe om de Drentse melkveehouders via hun bedrijfsvoering duurzame reducties te laten behalen op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, …

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling monumenten Fryslân 2018

0

Het doel van de Subsidieregeling monumenten Fryslân 2018 (SMFR2018) is het bevorderen van restauratie, herbestemming en onderhoud van monumenten in de provincie Friesland.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen (IVLGR) is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan een duurzame landbouwsector.

Geopend  Subsidie

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

0

Het doel van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG) is het bieden van compensatie voor de overlast veroorzaakt door het uitvoeren van maatregelen in het kader van het versterkingsprogramma van woningen, die noodzakelijk zijn als gevolg van …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018

0

Met de Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019 (VDFR) wil de provincie Friesland investeren in vestiging en verankering van ondernemingen in de provincie en hiermee de werkgelegenheid in de provincie stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Dutch Dairy Centre Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling Dutch Dairy Centre Fryslân (DAIRYFR) is het stimuleren en vergroten van de exportactiviteiten, het kennisniveau en innovatievermogen van ondernemingen die lid zijn van de Dutch Dairy Centre.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord

0

Het doel van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland 2018 (MITNOORD2018) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten

0

Het doel van de regeling Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten (ITWVP) is het stimuleren van investeringen die waarde toevoegen aan visserijproducten.

Gesloten  Subsidie
+