460 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Thematische technology transfer

0

Het doel van de regeling Thematische technology transfer (TTT) is het stimuleren van thematische samenwerking van onderzoeksorganisaties op het gebied van kennisoverdracht, en het stimuleren dat investeerders investeringen doen in startups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties …

Gesloten  Krediet, lening, Subsidie

Beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019

0

Het doel van het Beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019 (TKZ19) is het ondersteunen van activiteiten die de transparantie op het terrein van zorg, het zorgaanbod en de kwaliteit daarvan bevorderen of verbeteren.

Gesloten  Subsidie

Beleidsregel subsidieverlening genieten van water

0

Het doel van de Beleidsregel subsidieverlening genieten van water (GVWDOD) is het stimuleren van initiatieven op het vlak van genieten van water, als die leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners.

Geopend  Subsidie

Regeling uitvoering LEADER 2019

0

Met de Regeling uitvoering LEADER 2019 (LEADER19DR) beoogt de provincie Drenthe bij te dragen aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Stimuleringsregeling e-health thuis

0

Doel van de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) is het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Geopend  Subsidie

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming)

0

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming oftewel de RVV Verduurzaming (RVVV) is het stimuleren van het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Geopend  Fiscale stimulans

Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

0

Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt (VZSBP) is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.

Gesloten  Subsidie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

0

Het doel van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (RSFN) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Geopend  Subsidie

Regionale Investeringssteun Groningen 2019

0

Het doel van de Regionale Investeringssteun Groningen 2019 (RIG2019) is het verlenen van regionale investeringssteun aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de ‘Zernike-campus’ in de provincie Groningen, of het verlenen van steun voor milieubescherming aan grote ondernemingen waar …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling beloning 200 duurzame melkveehouders Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling beloning 200 duurzame melkveehouders Drenthe (B200DPMVDR) is om bij te dragen aan de doelstellingen van de provincie om de emissie van de melkveehouderij te reduceren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe (200DPMVDR) is dat melkveehouders een duurzaamheidsplan laten opstellen door een externe adviesdienst. Met dit plan wordt de individuele veehouder in staat gesteld zijn bedrijfsvoering op een meer duurzame wijze …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling uitvoeringsbijdrage duurzaam presterende melkveehouders provincie Drenthe (UDPMVDR) is om melkveehouders de mogelijkheid te bieden om extern advies of voorlichting/scholing in te winnen over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan op …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+