448 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de Unie

0

Met het Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de Unie (EDIDP), wil de Europese Unie het concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie versterken, door in de …

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen

0

Doel van de Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen (MEDIAGR) is om verscheidene regionale media (krant, radio, tv, online media et cetera) de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving.

Geopend  Subsidie

Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018

0

Het doel van de Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 (UWVIPS18) is door onderzoek inzicht te krijgen in de (omvang van) activiteiten op het terrein van re-integratie en jobcoaching die een IPS-trajectbegeleider uitvoert en in het verloop van een IPS-traject.

Geopend  Subsidie

Beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB!dee)

0

Het doel van de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal (BMK) is het ondersteunen van projecten die oplossingen bieden voor knelpunten die mkb-ondernemers belemmeren om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig werkenden.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling impulsfinanciering PGO2021

0

Het doel van de Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2021 (IPGOL) is leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) beter in staat te stellen te voldoen aan de eisen van het MedMij afsprakenstelsel en het inbouwen van vier door de Stichting MedMij vastgestelde …

Gesloten  Subsidie

Programma Sportinnovator

0

Het doel van het programma Sportinnovator (SPORTINNO) is het creëren van een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018

0

Op basis van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018 (SRRM) kan restauratiesubsidie worden verstrekt voor een selectie van 27 rijksmonumenten.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (VIA 2018 plus)

1

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (VIA2018PLUS) is het vergroten van het vermogen om te vernieuwen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl

0

De Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl (IBDO2DR) heeft tot doel om de Drentse economie te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw Fryslân

0

Doel van de Subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw Fryslân (KRWFR) is het geven van een stimulans aan landbouwgerelateerde maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Friesland en in de provincie Groningen voor zover dit het …

Gesloten  Subsidie

Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit

0

Het doel van het Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van de verbetering van duurzaam ondernemen en voedselzekerheid door publiek private partnerschappen.

Gesloten  Subsidie

Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018

0

Het doel van het Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018-2022 (FBK2018) is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van mensenrechten en private sectorontwikkeling die strekken tot het tegengaan van kinderarbeid.

Geopend  Subsidie
+