582 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Regeling ter tegemoetkoming van geleden verlies door COVID

0

Het doel van de Regeling ter tegemoetkoming van geleden verlies door COVID-19-maatregelen bij concerten en voorstellingen in de periode van 13 tot 28 november 2021 (COVNFPK) is het verstrekken van een tegemoetkoming voor inkomstenverlies geleden door beperkingen in de podiumkunstensector als …

Gesloten  Subsidie

Interreg Noordzeeregio 2021-2027

0

Het doel van het programma Interreg Noordzeeregio 2021-2027 (INTERREGNZR) is bijdragen aan een groenere, slimmere en meer leefbare Noordzeeregio.

Geopend  Subsidie

Regeling ter tegemoetkoming van geleden verlies door COVID

0

Het doel van de Regeling ter tegemoetkoming van geleden verlies door COVID-19-maatregelen bij concerten en voorstellingen in de periode van 28 november 2021 tot en met januari 2022 (COVNFPK2) is het verstrekken van een tegemoetkoming voor inkomstenverlies geleden door beperkingen in de …

Gesloten  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027 (TSVO) is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met …

Geopend  Subsidie

Loonkostensubsidie

0

Loonkostensubsidie kan worden verstrekt aan werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2

0

Het doel van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2 (VARNOF2) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Versnellingsagenda, om daarmee de structurele economische versterking van de regio Noordoost Friesland te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen

0

Het doel van de Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) is het stimuleren van energiebesparing en onderhoud in bestaande gereguleerde huurwoningen.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht

0

Het doel van de Beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht (KICKMED) is samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders te ondersteunen bij activiteiten in het kader van de Kickstart Medicatieoverdracht.

Geopend  Subsidie

Ontwikkelvoucher

0

Het doel van de Ontwikkelvouchers (AOM-OV) van Stichting A+O Metalektro (AOM) is het ondersteunen van medewerkers bij het volgen van één of meer trainingen of opleidingen die gericht zijn op de ontwikkeling van hun functie of loopbaan.

Geopend  Subsidie

Promoot de techniek!

0

Het doel van de regeling Promoot de techniek! (AOM-PDT) van Stichting A+O Metalektro (AOM), is het steunen van regionale activiteiten om techniek in de schijnwerpers te zetten, zodat jongeren (maar ook volwassenen) kennismaken met techniek en op termijn kiezen voor een baan in de technische sector.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2021 (VTGR) is om ervoor te zorgen dat de komende jaren in alle Groningse gemeenten twee voedseltuinen van start gaan op gemeentelijke grond.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling MKB Advies Voucher

0

Het doel van de Subsidieregeling MKB Advies Voucher (MKBAVD) is om de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe te stimuleren.

Geopend  Subsidie
+