Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

De Afdrachtvermindering zeevaart (WVAZV) maakt deel uit van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Het is een fiscale faciliteit ter bevordering van de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1996 - onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Voor 2022: € 108 miljoen. Voor 2021: € 108 miljoen. Voor 2020: € 108 miljoen.
Behandeld door Belastingdienst (variabel)
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Afdrachtvermindering zeevaart (WVAZV) maakt deel uit van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Het is een fiscale faciliteit ter bevordering van de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Inhoudingsplichtigen kunnen de afdrachtvermindering zeevaart toepassen voor een zeevarende die werkt op een schip dat onder Nederlandse vlag vaart en dat grotendeels op zee wordt geëxploiteerd in het internationale verkeer en bij sleep-, hulpverlenings- en baggerwerkzaamheden.

De afdrachtvermindering zeevaart kan niet worden toegepast voor de zeevarende die werkzaam is op:

  • een schip dat wordt gebruikt voor de loodsdienst, de zeilvaart (tenzij voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden), de sportvisserij of in de havensleepdienst;
  • een baggerschip zonder eigen voorstuwing of dat niet is ingericht voor het vervoer van lading over zee;
  • een schip voor bedrijfsmatige visserij.


De afdrachtvermindering bedraagt 40% van het loon van de zeevarenden in het betreffende loontijdvak. Voorwaarde is dat de zeevarende in Nederland, de EU of de EER woont. Is dit niet het geval dan geldt een vermindering van 10% van het loon van de zeevarende in het betreffende loontijdvak.

De afdrachtvermindering zeevaart wordt verrekend via de aangifte af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-28 — Budget 2022 toegevoegd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Belastingdienst (variabel).

Belastingdienst (variabel)

variabel
NEDERLAND

+