Euratom-leningen ter financiering van kerncentrales

Doel van de Euratom-leningen ter financiering van kerncentrales (EURATOM) is het stimuleren van investeringsprojecten voor de industriële productie van elektriciteit in kerncentrales en voor splijtstofcyclusinstallaties.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 29.03.1977 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 4 miljard
Behandeld door Commissie van de Europese Unie/200
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de Euratom-leningen ter financiering van kerncentrales (EURATOM) is het stimuleren van investeringsprojecten voor de industriële productie van elektriciteit in kerncentrales en voor splijtstofcyclusinstallaties.

Leningen kunnen worden aangevraagd door organisaties en particuliere of openbare ondernemingen uit de lidstaten of de niet-lidstaten waar de investeringen kunnen plaatsvinden.

De Euratom-leningen zijn beschikbaar voor:

  • de lidstaten: deze worden verstrekt om in de EU investeringsprojecten voor de industriële opwekking van elektriciteit in kerncentrales en voor splijtstofcyclusinstallaties te financieren;
  • de niet-lidstaten: deze worden vooral verstrekt aan projecten die zijn gericht op de verbetering van de veiligheid en efficiëntie van kerncentrales en splijtstofcyclusbedrijven die in bedrijf of in aanbouw zijn of de ontmanteling van installaties waarvan de veiligheid niet op technisch of economisch verantwoorde wijze op het niveau van westerse centrales kan worden gebracht.


De leningen lopen uiteen van maximaal 20% van de projectkosten voor leners uit de lidstaten en maximaal 50% voor leners uit de niet-lidstaten. In het laatste geval is medefinanciering door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) mogelijk tot een maximum van 70%.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-03-20 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+