Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

Met de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 (UWA) kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen willekeurig worden afgeschreven door de belastingplichtige. Het voordeel van willekeurig afschrijven is dat men door veel af te schrijven op de korte termijn minder winst maakt en dus ook minder belasting hoeft te betalen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2001 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor 2022: € 10 miljoen (starters € 7 miljoen, zeeschepen € 3 miljoen). Voor 2021: € 10 miljoen (starters € 7 miljoen, zeeschepen € 3 miljoen). Voor 2020: € 10 miljoen (starters € 7 miljoen, zeeschepen € 3 miljoen).
Behandeld door Belastingdienst (variabel)
Verstrekt door Ministerie van Financiën
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Met de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 (UWA) kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen willekeurig worden afgeschreven door de belastingplichtige. Het voordeel van willekeurig afschrijven is dat men door veel af te schrijven op de korte termijn minder winst maakt en dus ook minder belasting hoeft te betalen.

De regeling geeft uitvoering aan de artikelen 3.31, 3.34, 3.36, 3.38 en 3.52 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB2001).

In beginsel heeft elke Nederlandse ondernemer die inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig is, de mogelijkheid bedrijfsmiddelen versneld, normaal of vertraagd af te schrijven.

Als bedrijfsmiddelen kunnen uitsluitend bedrijfsmiddelen worden aangewezen die in het belang zijn van:

 • de bevordering van de economische ontwikkeling of de economische structuur, daaronder begrepen de bevordering van het ondernemerschap;
 • de ontwikkeling van de culturele infrastructuur;
 • de ontwikkeling van bij die regeling aangewezen gebieden met een zwakke economische structuur.


Het gaat om de volgende aangewezen bedrijfsmiddelen:

 • milieubedrijfsmiddelen. Dit zijn bedrijfsmiddelen in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu. Zij staan op de zogenoemde Milieulijst (zie Willekeurige afschrijving milieu-investeringen – VAMIL);
 • bedrijfsmiddelen in het belang van de arbeidsomstandigheden (niet meer mogelijk per 1-1-2005, zie SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen – FARBO2005);
 • andere aangewezen bedrijfsmiddelen:
  • investeringen door startende ondernemers. Dit zijn bedrijfsmiddelen waarvoor de belastingplichtige verplichtingen is aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt in een kalenderjaar waarover bij hem de verhoogde zelfstandigenaftrek van toepassing is. De afschrijving kan alleen worden gedaan op bedrijfsmiddelen waaruit in het kader van een onderneming de belastingplichtige als ondernemer winst geniet;
  • zeeschepen. Het gaat om schepen die door de belastingplichtige worden geëxploiteerd. Per kalenderjaar kan ten hoogste 20% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven. Zonder die afschrijving moet er sprake zijn van een positief bedrag aan winst. Het bedrijfsmiddel moet minimaal tien jaar economisch eigendom blijven van de onderneming;
  • investeringen in het belang van de bevordering van de economische ontwikkeling (mogelijk in 2009, 2010, 2011 en de tweede helft van 2013). Dit zijn bedrijfsmiddelen waarvoor de belastingplichtige verplichtingen is aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt in 2009, 2010, 2011 of de tweede helft van 2013. Ten hoogste 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten kan willekeurig worden afgeschreven;
  • investeringen op het continentaal plat (niet meer mogelijk per 1-1-2003);
  • film (niet meer mogelijk per 1-1-2003);
  • nieuwe gebouwen in aangewezen gemeenten (niet meer mogelijk per 1-1-2003).


Milieu-investeringen moeten binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Investeringen door startende ondernemers en in zeeschepen hoeven niet vooraf te worden aangemeld. De verwerking gaat middels de fiscale jaarstukken van een onderneming.

Bepaalde investeringen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden kunnen op basis van artikel 10.10 Wet IB 2001 ook vrij worden afgeschreven.

Naast vrije afschrijving kan een deel van het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de winst worden gebracht. Dit is de zogenaamde investeringsaftrek. Deze kan de vorm hebben van een Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-28 — Budget 2022 toegevoegd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Belastingdienst (variabel).

Belastingdienst (variabel)

variabel
NEDERLAND

+