Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is een fiscale faciliteit die is ingesteld om de werkgelegenheid te bevorderen en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1996 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Verschilt per onderdeel
Behandeld door Belastingdienst (variabel)
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is een fiscale faciliteit die is ingesteld om de werkgelegenheid te bevorderen en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken.

De wet onderscheidt de volgende faciliteiten:

  • de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO);
  • de afdrachtvermindering zeevaart (WVAZV).


Inhoudingsplichtigen kunnen de over een tijdvak af te dragen loonbelasting dan wel af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen verminderen met bedragen die voor de verschillende onderdelen zijn vastgesteld. Het bedrag van de aangifte mag door de afdrachtverminderingen niet negatief worden. Afdrachtverminderingen kunnen alleen worden toegepast voor werknemers.

Aanvragen moeten worden ingediend door middel van de belastingaangifte. In geval van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk moet vooraf aanmelding plaatsvinden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In geval van de afdrachtvermindering zeevaart moet vooraf aanmelding plaatsvinden bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-28 — Wijziging i.v.m. de officiële intrekking van de Baangerelateerde investeringskorting oftewel de BIK-afdrachtvermindering (BIK)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Belastingdienst (variabel).

Belastingdienst (variabel)

variabel
NEDERLAND

+