Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik bevorderen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.09.1991 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Binnen drie maanden na aangaan verplichtingen
Budget Voor 2022: € 25 miljoen. Voor 2021: € 25 miljoen. Voor 2020: € 25 miljoen.
Verstrekt door Ministerie van Financiën
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik bevorderen.

De VAMIL is een belastingfaciliteit gebaseerd op artikel 3.31 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Ondernemers die inkomstenbelasting- of vennootschapsbelastingplichtig zijn kunnen een bedrijfsmiddel versneld, normaal of vertraagd afschrijven, dan wel voor 75% in één jaar afschrijven, waardoor een liquiditeits- en rentevoordeel ontstaat.

Niet alle bedrijfsmiddelen kunnen worden afgeschreven op basis van deze regeling. Het moet gaan om investeringen die voorkomen op de zogenoemde Milieulijst. Dit is een lijst met bedrijfsmiddelen die bij ministeriële regelingen zijn aangewezen. Op deze lijst staan bedrijfsmiddelen die:

 • in Nederland nog niet gangbaar zijn;
 • nog niet eerder zijn gebruikt;
 • door toepassing een belangrijke milieuverdienste hebben;
 • op ruime schaal toepasbaar zijn.


Ook investeringen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) vallen onder dit regime.

Het moet gaan om investeringen in bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de volgende milieuthema’s:

 • 1. Grondstoffen- en watergebruik;
 • 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie;
 • 3. Mobiliteit;
 • 4. Klimaat en lucht;
 • 5. Ruimtegebruik;
 • 6. Gebouwde omgeving.


Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving mogelijk.

Aanvragen voor toepassing van de VAMIL moet binnen een termijn van drie maanden digitaal zijn ontvangen bij de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland. Deze termijn van drie maanden vangt aan:

 • met betrekking tot verplichtingen: bij het aangaan van de verplichting;
 • met betrekking tot voortbrengingskosten: na afloop van het kalenderkwartaal waarin de kosten zijn gemaakt; bij ingebruikname in het kwartaal waarin de kosten zijn gemaakt, op het moment van ingebruikname.


Bij meldingen boven € 1 miljoen moet een koopovereenkomst bijgevoegd worden. Als er nog geen koopovereenkomst is, moet een opdrachtbevestiging worden bijgevoegd. Bedrijfsmiddelen waarvoor VAMIL kan worden verkregen, komen in bepaalde gevallen ook voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking.

Staat bij het aanmelden een bedrijfsmiddel niet op de lijst, maar draagt deze bij aan een beter milieu, dan kan het bedrijfsmiddel toch op de lijst worden geplaatst. Voor de aanmelding van bedrijfsmiddelen die nog niet op de Milieulijst staan, geldt een jaarlijkse deadline van begin september.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-27 — Wijziging aanwijzingsregeling en Milieulijst 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+