Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) heeft tot doel om zelfstandigen te ondersteunen die tijdelijk financiële problemen hebben. De ondersteuning vindt plaats door middel van algemene bijstand dan wel bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2004 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Gemeente
Verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) heeft tot doel om zelfstandigen te ondersteunen die tijdelijk financiële problemen hebben. De ondersteuning vindt plaats door middel van algemene bijstand dan wel bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Het besluit is gebaseerd op artikel 78f van de Wet werk en bijstand (WWB).

In aanmerking voor algemene bijstand komen:

  • de gevestigde zelfstandige die gedurende een redelijke termijn als zodanig werkzaam is geweest en wiens bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar is;
  • de (echtgenoot van de) persoon die een werkloosheidsuitkering ontvangt en die een bedrijf of zelfstandig beroep begint dat levensvatbaar is (de zogenaamde beginnende zelfstandige);
  • de zelfstandige geboren voor 1 januari 1960 wiens bedrijf of zelfstandig beroep niet levensvatbaar is en die het bedrijf of zelfstandig beroep gedurende een aaneengesloten periode van 10 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag heeft uitgeoefend en hieruit een inkomen geniet dat duurzaam ontoereikend is om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien (de zogenaamde oudere zelfstandige);
  • de zelfstandige wiens bedrijf of zelfstandig beroep niet levensvatbaar is en die zich verplicht de activiteiten zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twaalf maanden) te beëindigen.


Algemene bijstand wordt verleend in de vorm van een renteloze lening, die al dan niet geheel of gedeeltelijk kan worden omgezet in een bedrag om niet.

Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan slechts worden verleend aan de gevestigde, beginnende en oudere zelfstandige. Deze vorm van bijstand kan de vorm aannemen van een rentedragende of renteloze lening, borgtocht of een bedrag om niet.

De bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de gemeentelijke Sociale Dienst in de woonplaats van de zelfstandige.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-22 — Wijziging i.v.m. het stellen van tijdelijke regels voor bijstandverlening aan zelfstandigen als gevolg van de verhoogde instroom door de crisis in verband met COVID-19 tot en met maart 2022.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Gemeente.

Gemeente

Variabel
NEDERLAND

+