Europees Ontwikkelingsfonds

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het voornaamste instrument van de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Unie en de ontwikkelingslanden die preferentiële betrekkingen met de EU onderhouden.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1957 - onbepaald
Aanvraagtermijn Na publicatie aanbesteding
Budget € 30,5 miljard (bedrag voor periode 2014-2020)
Behandeld door Commissie van de Europese Unie/200
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het voornaamste instrument van de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Unie en de ontwikkelingslanden die preferentiële betrekkingen met de EU onderhouden.

Het EOF is gebaseerd op het zogenaamde Cotonou-akkoord dat de EU in 2000 voor een periode van 20 jaar heeft gesloten met landen uit Afrika, het Caribisch gebied en de Pacific of Stille Oceaan (ACP-landen of ACS-landen). Met de landen en gebieden overzee (LGO; van met name Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk), heeft de EU in het kader van het EOF een apart associatieverdrag gesloten.

De Cotonou-overeenkomst is gebaseerd op drie complementaire pijlers: ontwikkelingssamenwerking, economische en handelssamenwerking, de politieke dimensie.

In aanmerking voor een bijdrage komen:

  • natuurlijke personen en rechtspersonen uit ACP-landen en de EU-lidstaten;
  • internationale organisaties.


Het EOF kan een financiële bijdrage leveren aan projecten waarvoor de nationale overheden in de ACP-landen in samenwerking met het EOF een algemeen programma (raamwerk) hebben opgesteld. Op basis hiervan kunnen aanvragen worden ingediend bij de nationale overheden, die de projecten op hun beurt indienen bij de EU-delegaties in de betreffende landen. Deze delegaties beslissen zelfstandig over projecten met een totaal kostenbedrag van minder dan € 5 miljoen. Grotere projectvoorstellen worden doorgezonden aan het EOF-comité (giften en speciale leningen) of het EIB-comité (rentesubsidies en participaties).

De financiële bijdrage wordt per project vastgesteld.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-02-05 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+