Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO)

Het doel van de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO) is het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve militaire producten die aansluiten bij de behoefte van het ministerie van Defensie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2010 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 10 miljoen
Behandeld door Ministerie van Defensie
Verstrekt door Ministerie van Defensie
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO) is het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve militaire producten die aansluiten bij de behoefte van het ministerie van Defensie.

In aanmerking komen Nederlandse mkb-ondernemingen.

Bedrijven kunnen een project indienen bij CODEMO. De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van criteria. Zodra de commissie een voorstel goedkeurt, gaat het project het verwervingstraject in.

Defensie financiert 50% van de productontwikkeling. Het doel is een bruikbaar product te ontwikkelen dat Defensie daadwerkelijk gaat afnemen. In ruil voor de financiële bijdrage spreken CODEMO en het bedrijf een royalty-regeling af. De opbrengsten uit de royalty-regeling vloeien terug naar het CODEMO-budget, waarmee Defensie in de toekomst nieuwe initiatieven kan blijven ondersteunen.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het ministerie van Defensie. Dit kan alleen door contact op te nemen met het ministerie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-10-11 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Defensie.

Ministerie van Defensie

Plein 4
2511 CR 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+