Quantum Delta NL mkb-programma

Het doel van het Quantum Delta NL mkb-programma (QNL-MKB) is om binnen zeven jaar 125 hightech mkb-bedrijven in Nederland te verbinden met quantumtechnologie.

Looptijd 09.04.2021 t/m 31.12.2028
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks: € 5 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Quantum Delta NL mkb-programma (QNL-MKB) is om binnen zeven jaar 125 hightech mkb-bedrijven in Nederland te verbinden met quantumtechnologie.

Het programma is geïnspireerd op best practices van NanoNextNL en MinacNed, die een coördinerende rol vervullen binnen het programma. Het programma wordt ondersteund door het Nationaal Groeifonds en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele bedrijven (BV of NV), samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven en publiek-private samenwerkingsverbanden bestaande uit mkb-bedrijven en kennisinstellingen/onderzoeksorganisaties. Kennisinstellingen/onderzoeksorganisaties kunnen hoofdaanvrager zijn, maar er moet minimaal één mkb-onderneming deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Subsidie wordt verstrekt voor R&D-projecten gericht op het ontwikkelen van producten en diensten die direct de quantumtechnologie-roadmaps dienen, of afgeleide producten in de waardeketen mogelijk maken. Hierdoor kan het mkb een rol spelen in de roadmaps voor kwantumtechnologie op nationaal maar ook op Europees niveau. Projecten kunnen bestaan uit industrieel of toegepast onderzoek (TRL ​​2-4) en/of experimentele ontwikkeling (TRL 5-8).

Voorstellen kunnen variëren van € 500.000 tot € 2 miljoen per project. De subsidie ​​bedraagt ​​maximaal 2/3 van het totale projectbedrag. De rest moet worden bijgedragen door de aanvrager(s), in geld en/of in natura.

Aanvragen kunnen per e-mail worden ingediend bij Quantum Delta NL. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. Eerst moet een zogenaamde expression of interest worden ingediend. De deadlines voor de eerste oproep zijn: 28 februari 2022 (expressions of interest) en 4 april 2022 (volledige aanvraag). Een tweede oproep zal naar verwachting in december 2022 worden gepubliceerd.

Laatst gewijzigd op 2022-03-08 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Quantum Delta NL mkb-programma.

Quantum Delta NL mkb-programma

+