Tijdelijke subsidieregeling journalistieke professionalisering lokale publieke media

Met de Tijdelijke subsidieregeling journalistieke professionalisering lokale publieke media-diensten (JPLP) wil het Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) bijdragen aan het continueren van arbeidsplaatsen die gerealiseerd zijn met de in 2020 opengestelde Tijdelijke subsidieregeling pilot journalistieke professionalisering lokale publieke media-diensten, oftewel de Regeling 2020.

Looptijd 01.12.2021 t/m 30.04.2022
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget € 500.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met de Tijdelijke subsidieregeling journalistieke professionalisering lokale publieke media-diensten (JPLP) wil het Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) bijdragen aan het continueren van arbeidsplaatsen die gerealiseerd zijn met de in 2020 opengestelde Tijdelijke subsidieregeling pilot journalistieke professionalisering lokale publieke media-diensten, oftewel de Regeling 2020.

Subsidie kan slechts worden aangevraagd door lokale publieke media-instellingen die in 2020 subsidie hebben ontvangen op basis van de Regeling 2020.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het continueren van arbeidsplaatsen die gericht zijn op journalistieke professionalisering en die gerealiseerd zijn met gebruikmaking van subsidie op grond van de Regeling 2020.

Per toegekende aanvraag wordt naar rato subsidie worden verstrekt. De subsidie per aanvrager wordt als volgt berekend: de subsidie die aan de aanvrager is toegekend in de Regeling 2020, gedeeld door de totaal toegekende subsidie in de Regeling 2020, vermenigvuldigd met € 500.000.

Voor bekostigen van een arbeidsplaats op voltijdbasis kan een subsidie worden verstrekt die gelijkstaat aan maximaal € 50.000 per jaar in de passende beloning van een medewerker op een arbeidsplaats. Bij arbeidsplaatsen voor minder dan voltijdbasis gelden naar rato lagere bedragen.

Aanvragen kunnen van 8 februari 2022 tot en met 22 februari 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de journalistiek.

Laatst gewijzigd op 2022-02-09 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Koninginnegracht 46
2514 AD Den Haag
Nederland

+