116 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Aglaia Oncology Funds

0

De Aglaia Oncology Funds (AGLAIA) investeren in bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen.

Geopend  Participatie

Cottonwood Technology Fund

0

Het Cottonwood Technology Fund (COTTON) is een durfkapitaalfonds voor startende ondernemingen. De focus ligt op 'harde' wetenschap, pre-seed, seed en early-stage financiering voor IP-gedreven bedrijven die sleuteltechnologieën leveren.

Geopend  Participatie

Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021 (GOR) is het toekomstbestendig maken van ondernemingen in de provincie Groningen en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de provincie Groningen.

Geopend  Subsidie

Voucherregeling MKB Fryslân 2021

0

De Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 (VMF) heeft tot doel Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Deelregeling kunst opdracht

0

Doel van de Deelregeling kunst opdracht (KOMF) is het stimuleren van opdrachtgevers om relevante artistiek inhoudelijke projecten tot stand te brengen die publiek toegankelijk zijn.

Geopend  Subsidie

Garantie Klein Krediet Corona

0

Het doel van de regeling Garantie Klein Krediet Corona (KKC) is om op een verantwoorde wijze een zo breed mogelijke groep mkb-ondernemingen tegen relatief gunstige voorwaarden in hun financieringsbehoefte tot € 50.000 te voorzien.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start en Scale ups

0

Het doel van het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start en Scale ups (TOPSS) is het waarborgen van de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS …

Geopend  Krediet, lening

Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus

0

Het doel van de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) is het verlenen van steun aan bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus.

Geopend  Garantie

Tijdelijke borgstelling MKB

0

Het doel van de Tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (TBVA) is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-ondernemers in de visserij- en aquacultuursector die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus.

Geopend  Garantie, Subsidie

Invest-NL

0

Het doel van Invest-NL is het versnellen en faciliteren van duurzaamheid en innovatie in Nederland. Dit doet zij door het financieren van projecten en ondernemingen die hieraan bijdragen.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

0

Het doel van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (RSFN) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Geopend  Subsidie

Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten

0

Het doel van de Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten (VSTV) is om bedrijven te stimuleren tot innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, of het tot waarde brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten, en zodoende bij te …

Geopend  Subsidie
+