Tijdelijke borgstelling MKB

Het doel van de Tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (TBVA) is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-ondernemers in de visserij- en aquacultuursector die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 18.03.2020 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 100 miljoen (gezamenlijk budget voor borgstelling landbouwkredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties en tijdelijke borgstelling mkb-visserij- en aquacultuurkredieten). Voor 2021: € 242 miljoen
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (TBVA) is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-ondernemers in de visserij- en aquacultuursector die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus.

Concreet vormt de Tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten een tijdelijke uitbreiding van de Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL), opgenomen in Hoofdstuk 2, Titel 2.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS). De tijdelijke borgstelling heeft een looptijd van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2022.

In het kader van de tijdelijke borgstelling kunnen mkb-ondernemers in de visserij- en aquacultuursector op dezelfde wijze gebruik maken van een borgstelling bij een tijdelijke financiering door financiers als bij de BL. Het gaat om financiering in de vorm een kortlopend krediet met een maximale looptijd van vier jaar vanwege liquiditeitsbehoefte als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Het kan daarbij gaan om de verstrekking van een overbruggingskrediet, een ophoging van het rekening-courantkrediet (RC-krediet) of opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen. De Staat kan dan voor 70% borg staan voor het gehele kredietbedrag dat door de financier wordt verstrekt. De overheid staat borg voor een overbruggingskrediet van maximaal € 1,5 miljoen per bedrijf.

In het kader van de regeling wordt subsidie verstrekt aan een financier voor het sluiten van kredietovereenkomsten met mkb-visserij- of aquacultuurondernemers die betrekking hebben op visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een borgstelling voor de terugbetaling van een krediet dat de financier op grond van een kredietovereenkomst aan een mkb-visserij- of aquacultuurondernemer zal verstrekken voor de duur van de kredietovereenkomst.

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Garantstellingen worden verstrekt op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-01 — Budget 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+