116 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Waddenfonds

0

Het doel van het Waddenfonds (WADDEN) is verwerkelijking van de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Het Waddenfonds maakt extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied …

Geopend  Subsidie

Small Business Innovation Research Programma (SBIR)

0

Het doel van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een impuls te geven aan het innovatieve vermogen van bedrijven en tegelijkertijd meer gebruik te maken van onderzoek en ontwikkeling door bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Geopend  Overig

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

0

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) heeft tot doel om zelfstandigen te ondersteunen die tijdelijk financiële problemen hebben. De ondersteuning vindt plaats door middel van algemene bijstand dan wel bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Geopend  Krediet, lening

Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie

0

Het doel van de Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie (RAAK) is de kennisuitwisseling tussen hogescholen, het mkb, publieke instellingen, kennisinstellingen en buitenlandse partners te verbeteren en het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te bevorderen.

Geopend  Subsidie

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

1

Het doel van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is de noordelijke economie te versterken door middel van financiering, acquisitie en het aanjagen van projecten.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO)

0

Het doel van de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO) is het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve militaire producten die aansluiten bij de behoefte van het ministerie van Defensie.

Geopend  Krediet, lening

Regeling defensiesubsidies

0

Het doel van de Regeling defensiesubsidies (DEF) is het ondersteunen van activiteiten die het beleid van het ministerie van Defensie versterken en ten goede komen aan de defensie-industrie in Nederland.

Geopend  Subsidie

Europees Investeringsfonds

0

Het doel van het Europees Investeringsfonds (EIF) is het bevorderen van investeringen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) door het bieden van garanties aan banken en financiële instituten.

Geopend  Garantie, Participatie

Stichting Voorfinancierings

0

Het doel van de Stichting Voorfinancierings- en Garantiefonds (VGF) is het bevorderen van het organiseren van internationale congressen in Nederland door bepaalde financiële verantwoordelijkheden voor de Nederlandse organisatoren van internationale congressen te verlichten.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

1

Met de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 (UWA) kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen willekeurig worden afgeschreven door de belastingplichtige. Het voordeel van willekeurig afschrijven is dat men door veel af te schrijven op …

Geopend  Fiscale stimulans

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen afdrachtvermindering (WBSO)

1

Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven.

Geopend  Fiscale stimulans

Eco Management and Audit Scheme

0

Het doel van het Eco Management and Audit Scheme (EMAS) is het bevorderen van continue verbeteringen in de milieuprestaties van organisaties.

Geopend  Overig
+