Garantie Klein Krediet Corona

Het doel van de regeling Garantie Klein Krediet Corona (KKC) is om op een verantwoorde wijze een zo breed mogelijke groep mkb-ondernemingen tegen relatief gunstige voorwaarden in hun financieringsbehoefte tot € 50.000 te voorzien.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 30.05.2020 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 100 miljoen. Voor 2021: € 250 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Garantie Klein Krediet Corona (KKC) is om op een verantwoorde wijze een zo breed mogelijke groep mkb-ondernemingen tegen relatief gunstige voorwaarden in hun financieringsbehoefte tot € 50.000 te voorzien.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.25 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In het kader van de regeling wordt een garantstelling verstrekt aan een financier (banken en (andere) kredietverstrekkers die geaccrediteerd zijn onder de BMKB) voor het sluiten van kredietovereenkomsten met mkb-ondernemers. Kredieten kunnen alleen worden verstrekt aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet al in moeilijkheden waren.

Op basis van de regeling garandeert de overheid 95% van ieder individueel krediet onder de regeling bestaande uit de hoofdsom van dat krediet, de verschuldigde achterstallige rente en de voor dat krediet gemaakte kosten, waaronder kosten voor de uitwinning. Het krediet bedraagt minstens € 10.000 en niet meer dan € 50.000 en wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer. Het krediet heeft een maximale reguliere looptijd van vijf jaar.

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2022 worden ingediend. Voor een financiering met overheidsgarantie moet de aanvrager zich richten tot één van de deelnemende financiers (waaronder ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-25 — Herintroductie regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Banken (Algemeen).

Banken (Algemeen)

variabel
NEDERLAND

+