Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus

Het doel van de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) is het verlenen van steun aan bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 29.04.2020 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 600 miljoen (GO, GOBANK en GO-C). Voor 2021: € 2,5 miljard (GO, GOBANK en GO-C)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) is het verlenen van steun aan bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.13b van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking komen in Nederland gevestigde ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. De regeling is gericht op grote en middelgrote ondernemingen.

In het kader van de regeling staat de overheid voor een deel garant voor leningen verstrekt aan bedrijven. De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk gebruik maken van de financieringsmogelijkheden die deze garantiestelling geeft. De regeling komt grotendeels overeen met de Garantie ondernemingsfinanciering (GO), maar er zijn enkele verschillen:

  • leningen en garanties verstrekt met toepassing van de GO-C hebben een looptijd van maximaal zes jaar;
  • leningen zijn bestemd om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de ondernemer, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus;
  • alleen niet achtergestelde leningen kunnen onder de garantstelling worden gebracht;
  • de maximale hoogte van de lening wordt bepaald op basis van loonsom, omzet of liquiditeitsplanning;
  • de garantie bedraagt maximaal 90% van de lening indien deze is verstrekt aan een mkb-ondernemer en 80% indien deze is verstrekt aan een grote onderneming;
  • alleen leningen aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet al in moeilijkheden waren, komen in aanmerking;
  • er geldt een minimumprovisie.


Voor een financiering met overheidsgarantie moet de aanvrager zich richten tot één van de deelnemende banken. De bank besluit of er voor de financiering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een verzoek tot garantstelling wordt ingediend en of de financiering uiteindelijk ook wordt verstrekt. Aanvragen voor 2022 kunnen tot en met 15 juni 2022 worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-25 — Herintroductie regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+