Deelregeling kunst opdracht

Doel van de Deelregeling kunst opdracht (KOMF) is het stimuleren van opdrachtgevers om relevante artistiek inhoudelijke projecten tot stand te brengen die publiek toegankelijk zijn.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Mondriaan Fonds
Verstrekt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de Deelregeling kunst opdracht (KOMF) is het stimuleren van opdrachtgevers om relevante artistiek inhoudelijke projecten tot stand te brengen die publiek toegankelijk zijn. Dit moet leiden tot meer betrokkenheid van (markt)partijen bij de totstandkoming van beeldende kunst en daarmee tot het vergroten van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst voor een passend publiek.

In aanmerking komen instellingen voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en (markt)partijen voor een bijzondere samenwerking met kunstenaars.

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage kan worden verstrekt in de vorm van:

  • een bijdrage voor een concrete opdracht van maximaal 50% van de kosten, zoals productie en presentatiekosten;
  • een bijdrage voor een bijzondere langlopende samenwerking met een kunstenaar van maximaal 50% van de kosten, voor een periode van maximaal vier jaar.
  • een tegemoetkoming in de ontwikkelfase van een opdracht van maximaal 70% van de kosten tot maximaal € 15.000.


Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Mondriaan Fonds.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-14 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Mondriaan Fonds.

Mondriaan Fonds

Brouwersgracht 276
1013 HG AMSTERDAM
Postbus 773

+