Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start en Scale ups

Het doel van het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start en Scale ups (TOPSS) is het waarborgen van de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 29.04.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 100 miljoen
Behandeld door Invest-NL
Verstrekt door Invest-NL
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start en Scale ups (TOPSS) is het waarborgen van de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.

Het programma – opgezet in nauwe samenwerking met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) – is aanvullend op de zogenaamde Corona OverbruggingsLening (COL), waarmee de ROM’s start- en scaleups op korte termijn helpen overleven met overbruggingskrediet van maximaal € 2 miljoen.

In aanmerking voor ondersteuning komen innovatieve startups en scaleups met een gezond perspectief die vanwege de Covid-19 crisis geremd worden in het versnellen van hun groei en/of het vinden van financiering voor hun plannen als gevolg van terughoudendheid bij financiers.

TOPSS biedt financiering vanaf € 2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel maximaal 50% van de financieringsronde.

Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening (met een looptijd van drie jaar zonder aflossingsverplichting). Er wordt een vast rentepercentage van 8% gehanteerd.

Aanvragen kunnen via een speciaal hiervoor ontwikkelde portal worden ingediend bij Invest-NL. De portal is te bereiken via: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal. Aanvragen worden in beginsel op volgorde van binnenkomst (per week) beoordeeld, maar Invest-NL heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken. Er wordt continu gekeken welke aanvraag de meeste impact heeft (FTE, CO2, R&D) en daar wordt voorrang aan gegeven.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-04-29 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Invest-NL.

Invest-NL

Symphony Amsterdam 1e verdieping
Gustav Mahlerplein 117
1082 MS Amsterdam

+