28 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021 (VARNOF) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Versnellingsagenda, om daarmee de structurele economische versterking van de regio Noordoost Friesland te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 (HRK2021) is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling cultuurhistorie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling cultuurhistorie Drenthe (CHDR) is het ondersteunen en stimuleren van gemeenten, terreineigenaren en projectontwikkelaars bij het ontwikkelen van gebiedsvisies, ruimtelijke ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden. Daarnaast …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen

1

Het doel van de Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen (INPG) is om bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de provincie Groningen en het verhogen van de Brede Welvaart, door het stimuleren van stichtingen, verenigingen en coöperaties om bij te dragen aan de …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SNLFR2019) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Friese Retailaanpak

0

Het doel van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak (RETAILFR) is om 71 geselecteerde winkelgebieden in de provincie Friesland meer toekomstbestendig te maken en tevens meer aantrekkelijk voor bezoekers.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Geopend  Subsidie

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

0

Het doel van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (PELS) is het verwijderen van ongebruikte of verouderde opstallen, het geven van een nuttige bestemming aan percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, het bijdragen aan de wens dat voormalige nertsenhouders …

Geopend  Subsidie

Investeringsfonds Groningen

1

Het Investeringsfonds Groningen (IFG) is bedoeld voor de vestiging, groei en vernieuwing van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincie Groningen.

Geopend  Participatie

Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

0

De Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten (DBBPDR17) heeft als doel om agrariërs die drainagebuizen of beregeningsputten willen aanleggen in de omgeving van een Natura 2000-gebied, zoals aangegeven op de als onderzoeks- en bufferzones aangewezen gebieden op de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe 2016

0

Het doel van de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe 2016 (VGABDR) is de realisatie van bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken ter verbetering van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, water, landschap of milieu.

Geopend  Subsidie

Regeling Regionale Projecten

0

Het doel van de Regeling Regionale Projecten (REPREGIO) van de Regio Groningen-Assen is het stimuleren van projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden en een meerwaarde hebben voor de regio.

Geopend  Subsidie
+