Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe (VGAD) is de realisatie van verplaatsingen van grondgebonden agrarische bedrijven mogelijk te maken. Dit ter verbetering van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, water, landschap of milieu.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 08.07.2021 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 2,2 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe (VGAD) is de realisatie van verplaatsingen van grondgebonden agrarische bedrijven mogelijk te maken. Dit ter verbetering van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, water, landschap of milieu.

Subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar of gebruiksgerechtigde van een grondgebonden agrarisch bedrijf, zijnde kleine en middelgrote ondernemingen als omschreven in bijlage I bij de Landbouwvrijstellingsverordening, die in de primaire landbouwproductie actief zijn.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de verplaatsing van grondgebonden agrarische bedrijven naar de hervestigingslocatie en investeringen in verband met de verplaatsing van deze bedrijven op de hervestigingslocatie.

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt het grondgebonden agrarisch bedrijf naar een hervestigingslocatie verplaatst waar het nieuwe erf met zich daarop bevindende bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en installaties en cultuurgrond niet zijn gelegen in het Natuurnetwerk Nederland.

De subsidie bedraagt maximaal:

  • 100% van de daadwerkelijk gemaakte verplaatsingskosten, met een maximum van € 40.000 per onderneming;
  • 40% van het verschil tussen de daadwerkelijk gemaakte investeringskosten op de hervestigingslocatie en de waarde van gebouwen en installaties op de te verlaten locatie, met een maximum van € 400.000 per onderneming per bedrijfsgebouwverplaatsing.


Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Aanvragen worden op volgorde van datum van binnenkomst behandeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-02 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+