26 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland

0

Het doel van de Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe (GNNDR) is de verwerving van gronden die zijn gelegen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Geopend  Subsidie

Coachingsregeling 2020

0

Het doel van de Coachingsregeling 2020 (COACHING) van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is het ondersteunen van coachingstrajecten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SNLFR2019) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen (SNLGR2018) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

0

De Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten (DBBPDR17) heeft als doel om agrariërs die drainagebuizen of beregeningsputten willen aanleggen in de omgeving van een Natura 2000-gebied, zoals aangegeven op de als onderzoeks- en bufferzones aangewezen gebieden op de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe 2016

0

Het doel van de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe 2016 (VGABDR) is de realisatie van bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken ter verbetering van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, water, landschap of milieu.

Geopend  Subsidie

Regeling groenprojecten 2016

0

De Regeling groenprojecten 2016 (GRBEL2016) heeft tot doel het bevorderen van beleggingen en investeringen die van belang zijn voor de bescherming van het milieu.

Geopend  Fiscale stimulans

Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014

2

De Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 (POP3FR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Friesland verstrekken van POP3-subsidies.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Verordening POP3

0

De Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe (POP3DR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Drenthe verstrekken van POP3-subsidies.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieverordening natuur

0

Het doel van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SNLDR2016) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020

0

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020 (POP3) verwoordt de ambitie van Nederland voor de ontwikkeling van het platteland voor de periode 2014 tot en met 2020.

Geopend  Garantie, Subsidie
+