Subsidieregeling kwelderbeheer

Het doel van de Subsidieregeling kwelderbeheer (KWELDERGR) is het stimuleren van beweiding van de kwelders met vee volgens een mozaïek van beweidingsintensiteiten zoals beschreven in een collectief beweidingsplan met als doel het vergroten van de biodiversiteit op de kwelder.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.09.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele periode 2015-2023: € 1.458.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling kwelderbeheer (KWELDERGR) is het stimuleren van beweiding van de kwelders met vee volgens een mozaïek van beweidingsintensiteiten zoals beschreven in een collectief beweidingsplan met als doel het vergroten van de biodiversiteit op de kwelder.

Op de regeling – die de Subsidieregeling kwelderbeheer (KWELGR) uit 2015 opvolgt – zijn de Procedureregeling Subsidies provincie Groningen 2018 en de Kaderverordening Subsidies provincie Groningen 2017 van toepassing.

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een beheerder van een beheereenheid waarvoor een subsidie op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen is verleend voor het beheertype Schor en kwelder

Subsidie kan worden aangevraagd voor de beweiding van de kwelders met vee volgens een mozaïek van beweidingsintensiteiten zoals beschreven in een collectief beweidingsplan met als doel het vergroten van de biodiversiteit op de kwelder.

De subsidie bedraagt € 98 per hectare per jaar.

Aanvragen kunnen jaarlijks van 1 april tot en met 15 mei met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-06-24 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+