Versneld natuurherstel

Op basis van de regeling Versneld natuurherstel (VNH) wordt subsidie verstrekt voor het op korte termijn uitvoeren van natuurherstelmaatregelen die leiden tot verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte van stikstofgevoelige habitats of habitats van soorten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 39,7 miljoen. Voor 2021: € 81,6 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de regeling Versneld natuurherstel (VNH) wordt subsidie verstrekt voor het op korte termijn uitvoeren van natuurherstelmaatregelen die leiden tot verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte van stikstofgevoelige habitats of habitats van soorten.

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.15 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking komen:

  • terreinbeheerders van natuurerfgoed en deelnemers in een samenwerkingsverband waaraan één of meerdere partijen deelnemen die terreinbeheerder zijn voor een project bestaande uit één of meer natuurherstelmaatregelen die leiden tot verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte van stikstofgevoelige natuurlijke habitats of habitats van soorten;
  • natuurlijke personen, ondernemers, stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen voor het zelfstandig of in een samenwerkingsverband verwerven van landbouwgrond gelegen binnen Natuurnetwerk Nederland.


De subsidie voor natuurherstelmaatregelen bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor het verwerven van landbouwgrond bedraagt 85% van de subsidiabele kosten ten behoeve van de verwerving, bepaald op basis van een taxatie en 100% van de subsidiabele kosten voor het bodemonderzoek, het kadastraal recht en het registratierecht, de notariskosten (waaronder mede worden verstaan de kosten van het opmaken van de notariële akte en de kosten van inschrijving in de openbare registers).

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden op volgorde van rangschikking behandeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-13 — Wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+