63 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen (IDMG) is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf (mkb) door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch wordt …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021 (TSMS) is het verstrekken van financiële bijdragen aan bedrijven ter stimulering van een blijvende modal shift.

Geopend  Subsidie

InvestEU-programma

0

Met het InvestEU-programma (INVESTEU) wil de Europese Commissie investeringen, innovatie en werkgelegenheid een verdere impuls geven.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Subsidieregeling Klimaat Actief!

0

Het doel van de Subsidieregeling Klimaat Actief! (KADOD21) is om binnen het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren die een waterbergend of water-infiltrerend effect hebben.

Geopend  Subsidie

Mobiliteitsfonds

0

Het doel van het Mobiliteitsfonds (MF) is het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI 2021)

0

Het doel van de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI 2021) is de economische structuur te versterken en werkgelegenheid te creëren, door het verduurzamen van de bestaande industrie én het aantrekken van nieuwe bedrijven en uitbreidingsinvesteringen in het …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

0

Het doel van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 (TSVB) is het ondersteunen van de verbetering van de emissieprestaties van binnenvaartschepen met een interne verbrandingsmotor.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen (WTPG) is het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de …

Geopend  Subsidie

INNO4COV19 Diagnostic, Prevention and Surveillance

0

Het doel van het project INNO4COV-19 is het geven van een impuls aan innovaties om het nieuwe coronavirus aan te pakken door het ondersteunen van de snelle ontwikkeling van producten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (Asbestdakenregeling Drenthe) – provincie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (VAD) is het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken en -gevels in Drenthe, alsmede het stimuleren dat de gesaneerde daken worden voorzien van isolatie en zonnepanelen.

Geopend  Krediet, lening
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 (ODAD) is het ondersteunen van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie
+