Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021

Het doel van de Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022 (VCOFR) is het stimuleren van vestigings- en diversificatieprojecten van bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 08.07.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de periode van 12 juli 2021 t/m 31 december 2022: € 1,4 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022 (VCOFR) is het stimuleren van vestigings- en diversificatieprojecten van bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door zowel mkb-ondernemingen als grote ondernemingen met een B.V. of N.V. als rechtsvorm, niet zijnde een holding.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die passen binnen de volgende drie onderdelen van de regeling:

  • Oprichten van een nieuwe vestiging in Fryslân door een bestaande Friese onderneming;
  • Oprichten van een nieuwe vestiging in Fryslân of het verplaatsen van een bestaande vestiging naar Fryslân door een onderneming van buiten Fryslân;
  • Circulaire diversificatie in een bestaande vestiging in Fryslân.


Oprichten van een nieuwe vestiging in Fryslân door een bestaande Friese onderneming

Dit onderdeel heeft tot doel om nieuwe structurele FTE te creëren in op te richten Friese ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie in Fryslân.

Subsidie kan worden verstrekt voor een project dat ziet op het oprichten van een nieuwe onderneming met een vestiging in Fryslân, door de onderneming van de aanvrager, waarbij minimaal 5 nieuwe FTE in deze vestiging wordt aangenomen.

De subsidie bedraagt € 10.000 per nieuw aangenomen FTE in het project, met een maximum van € 100.000.

Oprichten van een nieuwe vestiging in Fryslân of het verplaatsen van een bestaande vestiging naar Fryslân door een onderneming van buiten Fryslân

Dit onderdeel heeft tot doel om bestaande ondernemingen een nieuwe onderneming met vestiging in Fryslân op te laten richten of om hun bestaande vestiging naar Fryslân te verplaatsen. Hiermee wordt beoogd nieuwe structurele FTE te creëren en de circulaire economie in Fryslân te stimuleren.

Subsidie kan worden verstrekt voor een project dat ziet op:

  • a. het oprichten van een nieuwe onderneming met vestiging in Fryslân, door een onderneming die reeds een vestiging heeft buiten Fryslân, waarbij minimaal nieuwe 5 FTE in de nieuwe vestiging wordt aangenomen;
  • b. het verplaatsen van een bestaande onderneming met vestiging van buiten Fryslân, naar Fryslân toe, waarbij minimaal 5 nieuwe FTE in de te verplaatsen vestiging worden aangenomen.


De subsidie bedraagt € 10.000 per nieuw aan te nemen FTE in het project, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 100.000.

Circulaire diversificatie in een bestaande vestiging in Fryslân

Dit onderdeel heeft tot doel bedrijfsontwikkelingen van Friese ondernemingen te stimuleren op het gebied van circulaire economie.

Subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van een project dat ziet op een diversificatie binnen een bestaande vestiging van de onderneming van de aanvrager in Fryslân, die bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie in Fryslân.

De subsidie bedraagt ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 100.000 exclusief BTW.

Aanvragen

Aanvragen voor alle drie de onderdelen kunnen van 12 juli 2021 tot en met 31 december 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-07-07 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+