Horizon Europe cluster 4: Digitaal, industrie en ruimte

Het doel van het Horizon Europe-cluster Digitaal, industrie en ruimte (HORIZONC4) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op het versterken van de Europese soevereiniteit in cruciale ontsluitende technologieën voor digitalisering en productie, en op het gebied van ruimtetechnologie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 13,462 miljard in lopende prijzen + € 171 miljoen in constante prijzen van 2018 (extra toewijzing)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Horizon Europe-cluster Digitaal, industrie en ruimte (HORIZONC4) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op het versterken van de Europese soevereiniteit in cruciale ontsluitende technologieën voor digitalisering en productie, en op het gebied van ruimtetechnologie.

Het cluster Digitaal, industrie en ruimte maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het cluster Digitaal, industrie en ruimte valt onder Horizon Europe-pijler 2 “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”.

In aanmerking voor ondersteuning komen juridische entiteiten gevestigd in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land.

Ondersteuning is beschikbaar voor onderzoeks- en innovatie-activiteiten (O&I-activiteiten) gericht op:

  • versterken van capaciteiten en veiligstellen van de Europese soevereiniteit in cruciale ontsluitende technologieën voor digitalisering en productie, en op het gebied van ruimtetechnologie, over de gehele waardeketen;
  • opbouwen van een concurrerende, digitale, koolstofarme en circulaire industrie;
  • zorgen voor een duurzame aanvoer van grondstoffen;
  • geavanceerde materialen ontwikkelen en de basis leggen voor vooruitgang en innovatie in alle wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.


In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-23 — Nieuwe oproepen gepubliceerd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+