Connecting Europe Facility (CEF)

Met de Connecting Europe Facility (CEF) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan het aanleggen, ontwikkelen, moderniseren en voltooien van de trans-Europese netwerken in de vervoers-, energie- en digitale sector, alsmede grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie faciliteren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 33,71 miljard in lopende prijzen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met de Connecting Europe Facility (CEF) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan het aanleggen, ontwikkelen, moderniseren en voltooien van de trans-Europese netwerken in de vervoers-, energie- en digitale sector, alsmede grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie faciliteren.

In aanmerking voor ondersteuning komen juridische entiteiten die zijn gevestigd in een EU-lidstaat, een met de CEF geassocieerd derde land of een land of gebied overzee.

Te ondersteunen acties omvatten studies, werkzaamheden en andere begeleidende maatregelen voor het beheer en de uitvoering van de CEF en de sectorspecifieke richtsnoeren. Studies zijn enkel subsidiabel indien zij verband houden met in het kader van de CEF subsidiabele projecten.

De CEF wordt uitgevoerd door middel van werkprogramma’s. De werkprogramma’s omvatten onder meer het tijdschema voor de oproepen tot het indienen van voorstellen, evenals de onderwerpen en het indicatieve budget ervan.

De maximale bijdrage varieert per soort actie van 30% tot 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de volgende twee agentschappen van de Europese Commissie:

  • voor de vervoers- en energiesector: de European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA);
  • voor de digitale sector: de European Health and Digital Executive Agency (HaDEA).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-17 — Verlenging aanvraagtermijn CEF Digital oproepen. Nieuwe deadline is 20 april 2022 (was 22 maart 2022)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+