Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

Het doel van de regeling Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb (SVM) is het zoveel mogelijk ondersteunen van mkb-ondernemingen door enerzijds laagdrempelig en integraal inzicht te bieden in het potentieel van maatregelen gericht op energiebesparing of CO2-reductie van de onderneming (advies), en anderzijds de ondernemer te helpen om concrete maatregelen, gericht op het uitvoeren van het advies, uit te voeren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.10.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021-2022: € 28.200.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb (SVM) is het zoveel mogelijk ondersteunen van mkb-ondernemingen door enerzijds laagdrempelig en integraal inzicht te bieden in het potentieel van maatregelen gericht op energiebesparing of CO2-reductie van de onderneming (advies), en anderzijds de ondernemer te helpen om concrete maatregelen, gericht op het uitvoeren van het advies, uit te voeren.

De regeling valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.7 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking komen Nederlandse mkb-ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en natuurlijke personen die bijvoorbeeld een onderneming in stand houden (zoals een eenmanszaak) en die beschikken over een bedrijfspand met een gasverbruik van minder dan 25.000 Nm3 per jaar én elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kWh per jaar (bedrijven die vallen onder de categorie kleingebruikers conform het Activiteitenbesluit milieubeheer). Zowel eigenaar-gebruikers als huurders van een pand dat zij bedrijfsmatig gebruiken komen in aanmerking. Met pand wordt hier ook een deel van een pand bedoeld, indien een onderneming slechts een deel in eigendom heeft of huurt.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • de gemaakte kosten voor het advies van een energieadviseur, opgesteld na 2 augustus 2021, over verduurzamingsmaatregelen voor het bedrijfspand of voor de bedrijfsvoering van die mkb-onderneming, indien het advies aan de mkb-onderneming is opgesteld vóór het in opdracht geven van de verduurzamingsmaatregelen;
  • subsidie voor de gemaakte kosten voor de ondersteuning door een energieadviseur of energieregisseur bij het uitvoeren van één of meer verduurzamingsmaatregelen welke volgen uit het advies.


De subsidie voor het advies bedraagt 80% van de gemaakte kosten met een minimumbedrag van € 400 en tot een maximumbedrag van € 750. De subsidie voor de ondersteuning bedraagt 80% van de gemaakte kosten. Hiervoor is geen minimumbedrag vastgesteld, maar deze mag wel maximaal zo veel bedragen dat het totaal aan subsidie voor het advies en voor de ondersteuning niet meer bedraagt dan € 2500.

Aanvragen kunnen van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 (openstelling en plafond 2022 was al bekend)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+