48 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie

0

Het doel van het Financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie, oftewel het Union renewable energy financing mechanism (REFM), is het ondersteunen van de uitrol van hernieuwbare energie in de hele Europese Unie (EU). Vanuit het mechanisme wordt steun verleend voor nieuwe …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Subsidie

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

0

Het doel van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is het stimuleren van het aardgasvrij maken van huurwoningen. De regeling stimuleert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die aardgasvrije …

Geopend  Subsidie

Invest-NL

0

Het doel van Invest-NL is het versnellen en faciliteren van duurzaamheid en innovatie in Nederland. Dit doet zij door het financieren van projecten en ondernemingen die hieraan bijdragen.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

0

Het doel van de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII, ook VEKI genoemd) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland in 2020.

Geopend  Subsidie

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

0

Het doel van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG) is het bieden van compensatie voor de overlast veroorzaakt door het uitvoeren van maatregelen in het kader van het versterkingsprogramma van woningen, die noodzakelijk zijn als gevolg van …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2017

0

De Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2017-2020 (BHKBDR) heeft tot doel karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

0

Het doel van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (WVM) is het bieden van compensatie voor overlast en schade als gevolg van de gaswinning in het Groningengasveld.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Fonds Nieuwe Doen Groningen

1

Het Fonds Nieuwe Doen Groningen (FNDGR) is er voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie.

Geopend  Krediet, lening

Regeling groenprojecten 2016

0

De Regeling groenprojecten 2016 (GRBEL2016) heeft tot doel het bevorderen van beleggingen en investeringen die van belang zijn voor de bescherming van het milieu.

Geopend  Fiscale stimulans

Investeringssubsidie duurzame energie

0

Het doel van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is het stimuleren van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van het Besluit stimulering duurzame energie (SDE+).

Geopend  Subsidie

Europees Fonds voor Strategische Investeringen

0

Het doel van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie (EU) te bevorderen.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

European Energy Efficiency Fund

0

Het doel van het European Energy Efficiency Fund (EEEF) is het ondersteunen van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van duurzame energie en klimaatbescherming.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie
+