Horizon Europe cluster 5: Klimaat, Energie en Mobiliteit

Het doel van het Horizon Europe-cluster Klimaat, Energie en Mobiliteit (HORIZONC5) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de bestrijding van klimaatverandering.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 13,462 miljard in lopende prijzen + € 171 miljoen in constante prijzen van 2018 (extra toewijzing)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Horizon Europe-cluster Klimaat, Energie en Mobiliteit (HORIZONC5) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de bestrijding van klimaatverandering.

Het cluster Klimaat, Energie en Mobiliteit maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het cluster Klimaat, Energie en Mobiliteit valt onder Horizon Europe-pijler 2 “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”.

In aanmerking voor ondersteuning komen juridische entiteiten gevestigd in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land.

Ondersteuning is beschikbaar voor onderzoeks- en innovatie-activiteiten (O&I-activiteiten) gericht op de bestrijding van klimaatverandering door:

  • een beter inzicht in de oorzaken, evolutie, risico’s, effecten en kansen te verkrijgen;
  • de energie- en de vervoerssector klimaat- en milieuvriendelijker, efficiënter, concurrerender, slimmer, veiliger en weerbaarder te maken;
  • het gebruik van hernieuwbare-energiebronnen en energie-efficiëntie te bevorderen;
  • de Unie beter bestand te maken tegen externe schokken;
  • het sociale gedrag in het licht van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aan te passen.


In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-05-18 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+