Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REP-SNN)

Het doel van de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REPSNN) is het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland door het stimuleren van kansrijke sectoren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2011 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 107.055.000
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REPSNN) is het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland door het stimuleren van kansrijke sectoren.

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten die:

 • bijdragen aan de hoofddoelstelling van het REP-SNN, zijnde het versterken van kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland, door het stimuleren van kansrijke sectoren. Het stimuleren van de kansrijke sectoren vindt plaats door activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan onderzoek en innovatie, kennisontwikkeling en ondernemerschap;
 • gericht zijn op versterking van één of meerdere van de volgende nationale topsectoren:
  • energie;
  • water, specifiek: watertechnologie;
  • life sciences and health, specifiek: healthy ageing;
  • agro-food, waaronder biobased economy;
  • high tech materialen en systemen, vooral high tech sensorsystemen.
 • of bijdragen aan de versterking van één of meerdere van de andere vier nationale topsectoren, als wordt aangetoond dat het project een bijzondere meerwaarde heeft voor de Noord-Nederlandse kenniseconomie. Dit betreft de volgende sectoren:
  • chemie;
  • logistiek;
  • creatieve industrie;
  • tuinbouw en uitgangsmaterialen.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat van die subsidiabele kosten eerst de aan het project toe te rekenen inkomsten worden afgetrokken.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij één van de drie noordelijke provincies (Drenthe, Friesland of Groningen), die deze vervolgens ter besluitvorming doorgeleiden naar het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Indien aanvragers van subsidie samenwerken in een samenwerkingsverband, dienen zij hun aanvraag in via een penvoerder.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-05-20 — Wijziging uitvoeringskader Ruimtelijk Economisch Programma ZZL regionaal deel Groningen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+