OPNoord Nederland

Met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD) wil Noord-Nederland inzetten op innovatie en een koolstofarme economie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2014 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Tijdens een call of tender
Budget In totaal: € 277.073.646 (voor de gehele looptijd), waarvan € 103.541.823 uit het EFRO
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD) wil Noord-Nederland inzetten op innovatie en een koolstofarme economie.

Het programma (OP-Noord genoemd) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Een groot deel van het programmabudget is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat € 103 miljoen beschikbaar stelt. Samen met de cofinanciering van de provincies, het Rijk en de projectuitvoerders zal de totale investeringsimpuls circa € 277 miljoen bedragen.

Het programma is één van de (EU-)programma’s die uitvoering geven aan de RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation) en de bijbehorende Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020.

Noord-Nederland heeft gekozen voor de volgende thematische doelstellingen:

 • versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie; en
 • ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.


Deze thematische doelstellingen worden ondergebracht in twee prioritaire assen:

 • Prioritaire as 1: Human capital, kennis en innovatie:
  • A. versterken van human capital;
  • B. stimuleren van kennisontwikkeling;
  • C. stimuleren van valorisatie.
 • Prioritaire as 2: Koolstofarme economie:
  • D. bevorderen van innovaties in koolstofarme technologieën.
 • Prioritaire as 3: Technische bijstand (voor het beheer en de organisatiestructuur van het programma).


Het programma richt zich op kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Noord-Nederland, in het bijzonder op toepassers, ontwikkelaars en (minder expliciet) koplopers.

De selectiecriteria en bijdrage worden per call of tender in detail uitgewerkt.

Voor het aanvragen van projectsubsidies wordt gewerkt met calls en tenders.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-03-28 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+