Subsidieprogramma Support International Business 2022-2026

Het doel van het Subsidieprogramma Support International Business 2022-2026 (SIB) is het ondersteunen van mkb-ondernemingen bij het op gestructureerde wijze vormgeven van de export van de door deze mkb-ondernemingen zelf geproduceerde of zelf ontwikkelde goederen en/of diensten én bij het inbedden van die activiteiten in de organisatie, het verwerven van kennis op internationaal juridisch en fiscaal gebied en marktonderzoek en exportvaardigheden, coaching, het deelnemen aan handelsmissies of collectieve beursinzendingen, het betreden van een specifiek doelland of via een individuele beursdeelname.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.04.2022 t/m 31.12.2026
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor 2022: € 200.000 per aanvraagperiode (coaching), € 1.385.000 (overige onderdelen)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Subsidieprogramma Support International Business 2022-2026 (SIB) is het ondersteunen van mkb-ondernemingen bij het op gestructureerde wijze vormgeven van de export van de door deze mkb-ondernemingen zelf geproduceerde of zelf ontwikkelde goederen en/of diensten én bij het inbedden van die activiteiten in de organisatie, het verwerven van kennis op internationaal juridisch en fiscaal gebied en marktonderzoek en exportvaardigheden, coaching, het deelnemen aan handelsmissies of collectieve beursinzendingen, het betreden van een specifiek doelland of via een individuele beursdeelname.

Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse mkb-ondernemingen.

Voor een subsidie in het kader van SIB kunnen de volgende activiteiten in aanmerking komen:

 • 1. Deelname aan een (digitale) handelsmissie of collectieve beursinzending in het buitenland: het gaat hierbij om een (digitale) collectieve, promotionele activiteit in een doelland, gericht op het vinden van potentiële afnemers, samenwerkingspartners of investeerders in een doelland, en bevordering van export van Nederlandse producten en diensten naar, dan wel investeringen van Nederlandse mkb-ondernemingen in een doelland;
 • 2. Zelfstandige deelname aan een buitenlandse (digitale) vakbeurs: het zelfstandig met een (virtuele) stand deelnemen aan internationaal georiënteerde (digitale) vakbeurs in het buitenland;
 • 3. Marktentree: met marktentree wordt bedoeld een geheel van voor de onderneming nieuwe activiteiten gericht op het positioneren van de mkb-onderneming in een doelland door ondersteuning ter plekke in het doelland. Hiervoor geldt dat het moet gaan om een aanvrager die structureel internationaal ondernemen in het doelland tot doel heeft. Er moet sprake zijn van de inzet van een externe deskundige die de aanvrager introduceert bij lokale netwerken en experts, contacten onderhoudt en helpt bij een mogelijke vestiging in het doelland;
 • 4. Coaching: het gaat hierbij om het sparren met en leren van een coach over de organisatie van export naar een specifiek doelland. De coaching omvat maximaal 3 gesprekken van 2 uur, waarvan gespreksverslagen worden gemaakt. Het doel van de gesprekken met de coach is dat de ondernemer/aanvrager in staat is om zelf een exportplan op te stellen;
 • 5. Kennis en vaardigheden: het gaat hierbij om a) het verwerven van internationale juridische en fiscale kennis, of b) het laten verrichten van marktonderzoek voor het positioneren van de mkb-onderneming met betrekking tot voor de onderneming nieuwe activiteiten in een doelland, of c) het volgen van een exporttraining;
 • 6. Alternatieve markten Oekraïne en Rusland: het gaat hierbij om coaching, ontwikkeling van kennis en vaardigheden en begeleiding voor herstructurering en/of herpositionering van de internationale activiteiten van Nederlandse mkb-ondernemingen die aannemelijk kunnen maken dat het geleden verlies in omzet ten gevolge van de situatie die sinds 24 februari 2022 in Oekraïne/Rusland is ontstaan, aanzienlijk is en om die reden advies of begeleiding nodig heeft van een externe deskundige voor het identificeren en uitvoeren van concrete acties om de negatieve gevolgen van de situatie in Oekraïne/Rusland voor de buitenlandse activiteiten van de betreffende onderneming te beperken.


Er geldt een maximum van € 6500 per mkb-onderneming per kalenderjaar. Daarnaast gelden voor elk van de bovenstaande activiteiten maximale subsidiepercentages en -bedragen.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen voor 2022 kunnen worden ingediend van:

 • coaching:
  • 1 april tot en met 30 juni 2022;
  • 1 juli tot en met 30 september 2022;
  • 1 oktober tot en met 31 december 2022.
 • overige onderdelen: 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-31 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+