65 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen

0

Het doel van de Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) is het stimuleren van energiebesparing en onderhoud in bestaande gereguleerde huurwoningen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 (KBDR) is om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren. Onder karakteristiek bezit worden …

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie

0

Het doel van de Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie (ONDED) is een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de provincie Drenthe, door het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het oplossen van belemmeringen door …

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

0

Het doel van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) is het aanbod van woonruimten met een ontmoetingsruimte, bestemd voor ouderen, te stimuleren door de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen, bestemd voor ouderen, te subsidiëren.

Geopend  Subsidie

Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2021 (Subsidieregeling GRRG 2021)

0

Het hoofddoel van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2021, oftewel de Subsidieregeling GRRG 2021 (GRRG21), is om eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen in staat te stellen groot onderhoud en restauratie aan het rijksmonument uit te …

Geopend  Subsidie

Connecting Europe Facility (CEF)

0

Met de Connecting Europe Facility (CEF) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan het aanleggen, ontwikkelen, moderniseren en voltooien van de trans-Europese netwerken in de vervoers-, energie- en digitale sector, alsmede grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Overig, Subsidie

Subsidieregeling indiensttreding uitzendkrachten

0

Het doel van Subsidieregeling indiensttreding uitzendkrachten (VOLANDIS-SIU) van Kennis- en adviescentrum Volandis is het stimuleren om vakkrachten te behouden.

Geopend  Subsidie

Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

0

Het doel van de regeling Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb (SVM) is het zoveel mogelijk ondersteunen van mkb-ondernemingen door enerzijds laagdrempelig en integraal inzicht te bieden in het potentieel van maatregelen gericht op energiebesparing of CO2-reductie van de …

Geopend  Subsidie

Erfgoed Deal

0

Het doel van de Erfgoed Deal (EGD) is financieel bij te dragen aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke opgaven en erfgoed samenkomen. Deze initiatieven gaan bijvoorbeeld over dijkophogingen, bodemdaling, CO2-uitstoot, windmolens, zonneparken of woningbouw in oude havens.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen (VVG) is gebouweigenaren in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen te ondersteunen bij verduurzaming, onderhoud en verbetering van hun gebouwen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling monumenten Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling monumenten Fryslân (SMFR2021) is het bevorderen van restauratie, herbestemming en onderhoud van monumenten in de provincie Friesland.

Gesloten  Subsidie

Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014

0

De Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014-2022 (POP3GRON) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Groningen verstrekken van POP3-subsidie.

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+