33 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Interreg Deutschland2027

0

Het doel van het programma Interreg Deutschland-Nederland 2021-2027 (INTERREGDNL) is het stimuleren van vernieuwende grensoverschrijdende projecten in de Duits-Nederlandse grensregio, die bijdragen aan een innovatiever, groener én meer verbonden grensgebied, waarin Europa dichter bij de burger komt.

Geopend  Subsidie

Interreg Noordwest2027

0

Het programma Interreg Noordwest-Europa 2021-2027 (INTERREGNWE) wil bijdragen aan een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle deelnemende gebieden in Noordwest-Europa (NWE), met als doel een evenwichtige ontwikkeling te ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger te maken.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027 (TSVO) is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2022

0

Met de Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2022 (OVFR22) kan de provincie Friesland subsidies verstrekken voor activiteiten op het gebied van openbaar vervoer.

Geopend  Subsidie

Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021

0

Het doel van de Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021 (WTLIR) is het compenseren van een civiele werkgever bij de langdurige inzet van een reservist.

Geopend  Subsidie

Connecting Europe Facility (CEF)

0

Met de Connecting Europe Facility (CEF) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan het aanleggen, ontwikkelen, moderniseren en voltooien van de trans-Europese netwerken in de vervoers-, energie- en digitale sector, alsmede grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Overig, Subsidie

Erfgoed Deal

0

Het doel van de Erfgoed Deal (EGD) is financieel bij te dragen aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke opgaven en erfgoed samenkomen. Deze initiatieven gaan bijvoorbeeld over dijkophogingen, bodemdaling, CO2-uitstoot, windmolens, zonneparken of woningbouw in oude havens.

Geopend  Subsidie

Europees programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021programma)

0

Het doel van het Europees programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027, oftewel het Pericles IV-programma (PERICLESIV), is het voorkomen en bestrijden van valsemunterij en daarmee verband houdende …

Geopend  Subsidie

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (2021-2027)

0

Het doel van het Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) is bij te dragen aan de overgang naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en klimaatbestendige economie; het beschermen, herstellen en verbeteren de kwaliteit van het …

Geopend  Subsidie

Programma Digitaal Europa (2021-2027)

0

Het doel van het Programma Digitaal Europa (DIGITAL) is om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de Europese Unie (EU) te ondersteunen en te versnellen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Fryslân 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Fryslân 2021-2024 (ODFR) is het ondersteunen van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (2021-2027)

0

Het doel van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) is het bevorderen en beschermen van de fundamentele rechten en waarden binnen de Europese Unie (EU).

Geopend  Subsidie
+