25 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen (VGG) is het faciliteren van eigenaren die de versterking van hun gebouw of de sloop van het huidige, onveilige gebouw en de bouw van een nieuw gebouw, geheel of gedeeltelijk in eigen beheer willen uitvoeren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020 (ODFR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruimen drugsafval Drenthe 2020

0

Het doel van de Subsidieregeling opruimen drugsafval Drenthe 2020 (ODDR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020 (ODGR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Security of Things Fund

0

Het Security of Things Fund (SOTF) wil een bijdrage leveren aan de versterking van de ecostructuur van eSecurity in Nederland en daarmee een veiligere digitale infrastructuur en veiliger digitaal werken voor consumenten, organisaties en bedrijven bevorderen.

Geopend  Participatie

TechNano Fund

0

Het TechNano Fund (TNF) investeert in kansrijke vroege fase en early growth nano- en high-tech bedrijven.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de Unie

0

Met het Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de Unie (EDIDP), wil de Europese Unie het concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie versterken, door in de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten

0

Het doel van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten (VOBRZO) is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen

0

Het doel van de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen (OVERVAL) is stimuleren dat bewoners en bedrijven die te maken hebben gehad met een woning- of bedrijfsoverval, preventieve maatregelen nemen die erop gericht zijn een nieuwe overval te voorkomen.

Geopend  Subsidie

Maritieme Innovatie Impuls Projecten

0

Het doel van de regeling Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) is het maritieme bedrijfsleven te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis of producten. Vanuit de MIIP-regeling is steun beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar innovaties.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân (GBVVFR) is het stimuleren van activiteiten die het aantal verkeersslachtoffers terugdringen op de Friese wegen met bijzondere aandacht voor fietsers, jonge beginnende bestuurders en senioren in het verkeer.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling BDU Verkeer en Vervoer

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling BDU Verkeer en Vervoer (BDUVVDR) is het stimuleren van de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Drenthe.

Geopend  Subsidie
+