Programma Digitaal Europa (2021-2027)

Het doel van het Programma Digitaal Europa (DIGITAL) is om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de Europese Unie (EU) te ondersteunen en te versnellen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 7.588.000.000 in lopende prijzen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Programma Digitaal Europa (DIGITAL) is om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de Europese Unie (EU) te ondersteunen en te versnellen.

Ook wil het programma burgers, overheden en bedrijven in de EU laten profiteren van de digitale transformatie, het concurrentievermogen van de EU in de mondiale digitale economie verbeteren en tegelijkertijd de digitale kloof in de EU helpen overbruggen en de strategische autonomie van de EU versterken.

Het programma heeft vijf onderling samenhangende specifieke doelstellingen:

  • specifieke doelstelling 1: high performance computing;
  • specifieke doelstelling 2: artificiële intelligentie;
  • specifieke doelstelling 3: cyberbeveiliging en vertrouwen;
  • specifieke doelstelling 4: geavanceerde digitale vaardigheden;
  • specifieke doelstelling 5: uitrol en optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit.


Deelname aan het programma staat open voor juridische entiteiten die zijn gevestigd in een lidstaat of een met een lidstaat verbonden land of gebied overzee of een met het programma geassocieerd derde land, elke krachtens het Unierecht opgerichte andere juridische entiteit en elke internationale organisatie van Europees belang. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor deelname aan het programma, behalve voor subsidies in het kader van specifieke doelstelling 4.

Het programma wordt uitgevoerd door middel van werkprogramma’s die zowel de algemene doelstellingen van het programma als één of meer specifieke doelstellingen bestrijken. De werkprogramma’s worden normaliter om de twee jaar vastgesteld als meerjarige werkprogramma’s, maar kunnen in uitzondering hierop ook jaarlijks worden vastgesteld.

Alleen acties die bijdragen tot het behalen van de hierboven opgenomen doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. De exacte subsidiabiliteitscriteria voor de te financieren acties zijn vastgesteld in de werkprogramma’s.

De subsidie kan tot 100% van de subsidiabele kosten dekken.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-15 — Nieuwe oproepen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+