Europees programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021programma)

Het doel van het Europees programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027, oftewel het Pericles IV-programma (PERICLESIV), is het voorkomen en bestrijden van valsemunterij en daarmee verband houdende fraude, alsmede het beschermen van de integriteit van de eurobiljetten en -munten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 6.193.284 in lopende prijzen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Europees programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027, oftewel het Pericles IV-programma (PERICLESIV), is het voorkomen en bestrijden van valsemunterij en daarmee verband houdende fraude, alsmede het beschermen van de integriteit van de eurobiljetten en -munten.

In aanmerking voor ondersteuning komen alleen de bevoegde nationale autoriteiten die valsemunterij tegengaan.

Ondersteuning kan worden verleend voor de volgende acties:

  • de uitwisseling en verspreiding van informatie, in het bijzonder door het organiseren van workshops, bijeenkomsten en seminars, met inbegrip van opleiding, doelgerichte plaatsing en uitwisseling van personeel van bevoegde nationale autoriteiten en andere soortgelijke acties;
  • technische, wetenschappelijke en operationele bijstand die noodzakelijk wordt geacht in het kader van het Pericles IV-programma;
  • de aanschaf van apparatuur die in de bestrijding van valsemunterij gespecialiseerde autoriteiten van derde landen gebruiken voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij.


De subsidie bedraagt normaliter maximaal 75% van de subsidiabele kosten. In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, die in het jaarlijkse werkprogramma worden vastgelegd, kan de subsidie echter oplopen tot maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-22 — Nieuwe oproep

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+