Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (2021-2027)

Het doel van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) is het bevorderen en beschermen van de fundamentele rechten en waarden binnen de Europese Unie (EU).

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor de gehele looptijd: € 1,55 miljard
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) is het bevorderen en beschermen van de fundamentele rechten en waarden binnen de Europese Unie (EU).

CERV staat voor ‘Citizens, Equality, Rights and Values’. Het programma kan ondersteuning verlenen aan maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau.

Het programma bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  • bescherming en bevordering van de waarden van de Unie (onderdeel ‘Waarden van de Unie’);
  • bevordering van rechten, non-discriminatie en gelijkheid, met inbegrip van gendergelijkheid, en bevordering van gendermainstreaming en de mainstreaming van non-discriminatie (onderdeel ‘Gelijkheid, rechten en gendergelijkheid’);
  • bevordering van de betrokkenheid van de burgers bij en hun participatie in het democratisch leven van de Unie en van uitwisselingen tussen burgers van verschillende lidstaten, en beter bekend maken van hun gemeenschappelijke Europese geschiedenis (onderdeel ‘Betrokkenheid en participatie van de burgers’);
  • bestrijding van geweld, met inbegrip van gendergerelateerd geweld (onderdeel ‘Daphne’).


Ter uitvoering van het programma stelt de Commissie jaarlijkse werkprogramma’s vast, met daarin onder meer de te ondersteunen acties en de subsidiabiliteits-, selectie- en gunningscriteria.

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-16 — Nieuwe oproep

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+