Small Business Innovation Research Programma (SBIR)

Het doel van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een impuls te geven aan het innovatieve vermogen van bedrijven en tegelijkertijd meer gebruik te maken van onderzoek en ontwikkeling door bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Na publicatie tender
Budget Onbepaald
Verstrekt door Ministerie van Defensie
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een impuls te geven aan het innovatieve vermogen van bedrijven en tegelijkertijd meer gebruik te maken van onderzoek en ontwikkeling door bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Het SBIR in Nederland is een initiatief van het ministerie van EZ in samenwerking met de ministeries van Defensie, OCW, IenW en VWS. Het voorbeeld voor het SBIR is afkomstig uit de Verenigde Staten. Daar besteden overheidsinstellingen jaarlijks een vast percentage van het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget bij het innovatieve midden- en kleinbedrijf.

Het SBIR staat open voor ondernemingen die zelf aan onderzoek en (product)ontwikkeling doen. Het innovatieve midden- en kleinbedrijf wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen.

SBIR-projecten worden aanbesteed via tenders, waarbij onderscheid wordt gemaakt in drie fasen:

  • 1. haalbaarheid;
  • 2. onderzoek en ontwikkeling;
  • 3. het marktrijp maken van een product, proces of dienst.


De overheid geeft opdracht voor fase 1 en 2.

In een haalbaarheidsstudie (van maximaal zes maanden) onderzoekt een ondernemer de haalbaarheid van een onderzoeks- en ontwikkelingstraject. In deze fase wordt de technische, economische en organisatorische haalbaarheid van het project onderzocht. Het onderzoek is bedoeld om onzekerheden weg te nemen, alvorens een onderzoek- en ontwikkelingstraject te starten.

In een onderzoeks- en ontwikkelingstraject (van maximaal twee jaar) gaat het om het daadwerkelijke onderzoek en ontwikkeling tot een eerste prototype dat nog niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend.

De omvang van de opdracht in fase 1 varieert van circa € 20.000 tot maximaal € 50.000, en in fase 2 van circa € 200.000 tot maximaal € 450.000.

Aanvragen kunnen na publicatie van een tender worden ingediend bij het ministerie dat de tender heeft uitgeschreven dan wel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-02 — Oproep Oplossingen voor het isoleren van monumentale gebouwen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+